Gemeente Hilversum wil meetpunten voor vliegtuiglawaai

Gemeente Hilversum, 28 juli 2000

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum wil dat in Kerkelanden en Hilversumse Meent meetpunten komen om de geluidsoverlast van vliegtuigen te meten. Dat heeft het college in een brief aan minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat laten weten.

Er worden nieuwe geluidsnormen vastgesteld waaraan het vliegverkeer moet voldoen. Om de handhaving te vergemakkelijken wil de minister de meetpunten plaatsen op en rond de voormalige 35 Ke lijn. Dit betekent dat Hilversum geen meetinstallatie zou krijgen.

Het Hilversumse gemeentebestuur ondersteunt met deze brief de actie van de Stichting Natuur en Milieu, Milieufederatie Noord-Holland, Milieudefensie en Platform Leefmilieu Regio Schiphol, om toch in Hilversum meetinstallaties geplaatst te krijgen. (Noot: Het voorstel van deze organisaties omvatte ook meetpunten in Hilversum, zie Geluidnieuws, juni 2000)

De laatste jaren worden de bewoners in Hilversum steeds meer geconfronteerd met geluidhinder van overvliegende vliegtuigen, aldus B en W. Bij het klachtenbureau van de Commissie Geluidhinder Schiphol komen meer klachten uit Hilversum binnen. Voor het college van B en W is dat reden om de actie van milieu-organisaties te ondersteunen.

Bron: via Nieuwsbank

home...