juni 2000

Stichting Natuur en Milieu maakt netwerk meetpunten voor Schiphol

3 mei 2000

Stichting Natuur en Milieu heeft op 3 mei 2000 het kabinet een meetpuntennetwerk aangeboden voor de geluidbelasting rond Schiphol na aanleg van de vijfde baan. Natuur en Milieu wil dat hiermee de geluidbelasting wordt gecontroleerd en gehandhaafd. 

De maximaal toegestane geluidbelasting na aanleg van de vijfde baan is vastgelegd in de zogeheten 'Aanwijzing luchthaventerrein Schiphol' (1996), in de vorm van een grens van 44 miljoen passagiers en een etmaal- en nachtgeluidzone met elk ca. 350 meetpunten. Het kabinet besloot in december tot een ander stelsel met veel minder meetpunten. Natuur en Milieu stelt dat de bevolking moet worden beschermd via een toereikend netwerk van meetpunten. Elk meetpunt zou een vastgestelde grenswaarde moeten hebben voor het lawaai. Daarvoor zouden 400 meetpunten nodig zijn.

De meetpunten bestrijken het gebied tussen Alkmaar, Wassenaar, Breukelen en Almere. Zij liggen in (toekomstige) woongebieden en natuurgebieden. Vooral dichtbij Schiphol zijn veel meetpunten nodig, minstens één in elke woonwijk. De meetpunten zijn volgens Natuur en Milieu zo gekozen dat relevante verschillen in geluidbelasting tot uitdrukking komen, zodat de geluidnormen kunnen worden gehandhaafd.

In opdracht van Natuur en Milieu heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) voor elk meetpunt uitgerekend wat de maximaal toegestane geluidbelasting is voor het etmaal en voor de nacht. De NLR ging daarbij uit van de computergegevens uit 1996 voor de wettelijke geluidgrenzen van het nieuwe vijfbanenstelsel, maar nu uitgedrukt in Lden. De door het NLR berekende Lden-grenzen (etmaal en nacht) voor de bijna 400 meetpunten corresponderen precies met de wettelijke afspraken die in 1996 zijn gemaakt voor het vijfbanenstelsel.

Onderstaande figuur, afkomstig van de website van Natuur en Milieu, toont de voorgestelde geluidgrenzen in Lden


Natuur en Milieu vraagt het kabinet het meetnetwerk en de bijbehorende grenswaarden over te nemen in het nieuwe geluidsnormenstelsel dat in mei wordt vastgesteld.

Ingekort. Oorspronkelijke tekst: Stichting Natuur en Milieu

...home volgende...