Minister Cramer: "al sinds 30 jaar een krachtig geluidbestrijdingsbeleid"

Ministerie van VROM, 29 oktobor 2007

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de Minister van VROM, naar aanleiding van een artikel in New Scientist mw. Jacqueline Cramer, dat de overheid in Nederland al lang weet dat de impact van geluid op de bevolking te vergelijken is met die van luchtverontreiniging.  Ook stelt zij dat de verhoudingen in Nederland anders liggen, omdat in Nederland al sinds 30 jaar een krachtig geluidbestrijdingsbeleid wordt gevoerd.

Wat vindt u hiervan? Mail uw mening naar redactie@geluidnieuws.nl
De reacties zijn hier te lezen.
Daarop volgde in april 2008 deze reactie van VROM.

Lees hieronder de volledige tekst van de brief van minister Cramer.

Op 22 augustus 2007 verscheen in New Scientist een uitgebreid artikel met als titel “Dying for some quiet: the truth about noise pollution” (Sterven van verlangen naar rust: de waarheid over lawaai”). De hoofdredactie schreef hierbij een kort commentaar, met als kopje: Noise, more than a nuisance (Lawaai, meer dan hinder).

Het artikel heeft vooral in het Verenigd Koninkrijk (en nog een aantal landen, bv Finland) voor enige opschudding gezorgd. De strekking van het artikel is dat de blootstelling van de bevolking aan lawaai zodanige vormen heeft aangenomen, dat de impact op de bevolking te vergelijken is met die van luchtverontreiniging.

Voor de Nederlandse overheid is dat geen opzienbarende conclusie. Al in 2005 verscheen het RIVM rapport “Trends in the environmental burden of disease” (Knol & Staatsen, nr. 500029001/2005) waarin deze conclusie werd getrokken. Het centrale figuur uit dit rapport spreekt voor zich.

Omdat in Nederland al sinds 30 jaar een krachtig geluidbestrijdingsbeleid wordt gevoerd liggen de verhoudingen hier wat anders dan in andere landen, maar duidelijk is wel dat na fijn stof (PM10) geluid een behoorlijk verlies aan gezonde levensjaren veroorzaakt. Verontrustend is wel dat volgens de toenmalige projecties de bijdrage door luchtverontreiniging zou dalen in 2020, maar die door lawaai zou toenemen. Dat heeft veel te maken met inspanningen op Europees niveau. Waar de bestrijding van luchtverontreiniging aan de bron door de Europese Commissie krachtig wordt aangepakt, gebeurt er op het gebied van geluidproductie te weinig. Gunstige uitzonderingen zijn treinen en vliegtuigen, maar de eisen aan voertuigen en banden zijn zwak en in geen jaren aangescherpt.

De krachtige pleidooien van diverse landen (Nederland en Zweden lopen hierbij voorop) gaan er mogelijk toe leiden dat de eisen voor bandenlawaai nu spoedig zullen worden aangescherpt. De minister stelt dat zij dit in de komende Milieuraad aan de orde stellen. Het effect daarvan kan een spectaculaire daling (mogelijk 25%) zijn van het verlies aan gezonde levensjaren en een aanzienlijke verbetering van de lokale leefomgeving.

Daarnaast blijft een nationale en lokale inspanning nodig om de blootstelling verder terug te brengen. Het succesvolle nationale Innovatieprogramma Geluid is een voorbeeld van een inspanning waarmee bronmaatregelen voor grootschalige toepassing zijn ontwikkeld. Helaas zullen schermen en isolatiemaatregelen de komende jaren nog steeds moeten worden toegepast in saneringssituaties.

Bron: Ministerie VROM 

home...