Groen Links: "Gebruiksplan Schiphol slechts papieren winst voor milieu"

GroenLinks, 24 augustus 2000

Het nieuwe gebruiksplan Schiphol geeft volgens Paul Rosenmöller slechts op papier een verbetering van de geluidsoverlast. Het overgrote deel van de als ernstig ervaren vliegtuighinder wordt niet weergegeven, daar slechts de meest extreme geluidsoverlast (boven de 65 decibel) wordt meegeteld.

Door technische maatregelen vallen steeds meer vliegtuigen net onder deze grens. Dat er volgens het gebruiksplan komend jaar enkele tientallen woningen minder in de zogenaamde 35 Ke etmaal-zone vallen is een nietszeggend resultaat van berekeningen die nauwelijks nog een relatie hebben met de werkelijk optredende geluidsoverlast. De berekeningen laten voor de nacht zelfs een verslechtering zien, aldus Paul Rosenmöller

Groen Links vindt het ongepast dat de luchthaven Schiphol zich zo positief uitlaat over deze papieren milieuverbetering, terwijl een steeds groter deel van Nederland te kampen heeft met geluidshinder door Schiphol, tot de kop van Noord-Holland, het Gooi en Utrecht aan toe. 

Bron: via Nieuwsbank (bewerkt)

home...