Rotterdam wil onderzoek uitplaatsing kleine luchtvaart en wil geluid gaan monitoren

Gemeente Rotterdam, 17 en 24 augustus 2000

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam heeft in een brief de minister van Verkeer en Waterstaat, mw. Netelenbos, gevraagd om een nader onderzoek naar de juridische mogelijkheden om de kleine luchtvaart uit te plaatsen. Enkele weken geleden schreef de minister aan B&W dat gedwongen uitplaatsing naar Lelystad Airport op onoverkomelijke juridische knelpunten stuit. Maar in het bijbehorende rapport wordt gesteld dat de onderzoekers slechts beperkte aandacht hebben kunnen besteden aan dit aspect en bevelen zij nader onderzoek aan. Het Rotterdamse College is met de onderzoekers van mening dat een juridische onderbouwing van de alternatieven noodzakelijk is en vindt dat er te snel conclusies zijn getrokken door de minister.

Rotterdam wil geen uitplaatsing van alle kleine luchtvaart, maar van de recreatieve luchtvaart; de privé- en lesvluchten van toestellen tot 6 ton en de reclamesleep- en valschermvluchten. Het College laat weten dat het uitplaatsingsonderzoek laat zien dat een forse geluidsreductie wordt bereikt rond Rotterdam Airport als de kleine recreatieve luchtvaart wordt geweerd. Terwijl de toename van overlast rond Lelystad Airport gering is, omdat dat gebied veel dunner bevolkt is, aldus het College.

Monitoring

De Gemeenteraad heeft 7,5 ton beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten (totaal 1,5 miljoen) van een onafhankelijk geluidmonitoringssysteem op Rotterdam Airport. Met dit Rotterdam Airport Monitoring System (RANOMOS) is het mogelijk objectieve metingen te doen naar geluidhinder van vliegtuigen, vliegtuiggeluid te herkennen en kwaliteit en snelheid van klachtenafhandeling te verbeteren.

Bron: via Nieuwsbank, ingekort

home...