Personalia - Mensen die extra aandacht verdienen vanwege hun prestaties op het gebied van geluid (2014)

2005-2010 | 2011 | 2012-2013 Persoon aanmelden

augustus Martin van den Berg is Het Geluid Uit. Lees meer....
Martin van den Berg (links)
18 augustus 2014 Theo Cornelissen is overleden. In memoriam.
juli 2014 Per 1 augustus verlaat Dolf de Gruijter het ministerie van IenM. Hij heeft er voor gekozen een nieuwe uitdaging aan te gaan bij het Expertisecentrum Geluid van het RIVM. Daar was behoefte aan uitbreiding om het centrum op een aantal punten te versterken.

Lees meer....


Dolf de Gruijter
Foto: Luuk de Gruijter

december 2010 Elphi Nelissen nieuwe decaan Bouwkunde Eindhoven

Het bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft Elphi Nelissen benoemd tot nieuwe decaan van de faculteit Bouwkunde. Zij is de eerste vrouwelijke decaan sinds de start van de TU/e in 1956.

Nelissen zal op 1 juni 2011 beginnen als decaan. Zij volgt Jan Westra op - sinds 2002 decaan van de faculteit Bouwkunde - die in oktober 2011 met emeritaat gaat.

Elphi Nelissen (Maastricht, 1959) studeerde in 1983 af aan de TU/e in de richting bouwfysica. Sinds 2009 is zij fellow bij de faculteit Bouwkunde van de TU/e. Daarnaast is zij vanaf 1991 directeur en oprichtster van Nelissen Ingenieursbureau. Het bureau heeft zich gespecialiseerd in bouwfysica, akoestiek, duurzaamheid en installatietechniek en telt zeventig medewerkers. Met haar ingenieursbureau was zij betrokken bij een aantal omvangrijke bouwprojecten zoals het stadhuis van Nieuwegein, het poppodium de Effenaar en het Van Abbemuseum in Eindhoven. Juist door betrokken te blijven bij mijn ingenieursbureau kan ik voeling houden met de praktijk die weer van nut is bij de TU/e en vice versa.

De 51-jarige Elphi Nelissen uit Eindhoven werd onlangs benoemd tot MKB vrouwelijke ondernemer van het jaar 2010. Zij bekleedt diverse lidmaatschappen zoals het ambassadeursnetwerk voor de bouw en het VHTO (expertisecentrum voor vrouwen in bèta en techniek). Sinds 2005 is zij voorzitter van de Raad van Advies van de faculteit Bouwkunde van de TU/e.

Bron: TUE

september 2010 Renz van Luxemburg hoogleraar Architectural Acoustics TU/e

Ir. L.C.J. (Renz) van Luxemburg (61) is aangesteld als deeltijdhoogleraar Architectural Acoustics aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij volgt prof. ir. E. (Eddy) Gerretsen op die met pensioen is gegaan. In zijn functie is Van Luxemburg verantwoordelijk voor de leerstoel Building Acoustics binnen de unit BPS van de faculteit Bouwkunde van de universiteit. Van Luxemburg blijft als leading professional verbonden aan advies- en ingenieursbureau DHV.

De leerstoel richt zich op onderwijs en onderzoek op het gebied van zaalakoestiek, bouwakoestiek en geluid in de stedelijke omgeving. Van Luxemburg: “Geluid speelt een belangrijke rol in ons leven. Niet alleen als het gaat om het luisteren naar muziek, maar ook voor oriëntatie en herkenning van de leefomgeving. In de architectuur wordt de rol van akoestiek steeds belangrijker. Dat onderzoeksgebied gaan we verder uitbreiden.”

Het aanbieden van aantrekkelijk onderwijs blijft naast wetenschappelijk onderzoek de primaire taak van de leerstoel.

Naast het begeleiden van studenten adviseert Van Luxemburg architecten en instellingen op het gebied van akoestiek. Zo werkte hij aan het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven, Casa da Música in Porto, het Wyly Theater in Dallas, het CCTV-complex in Peking en het nieuwe Muziekpaleis en de tijdelijke huisvesting van Vredenburg in Utrecht.

Bron: Persbericht DHV

Op 12 februari is Renz van Luxemburg overleden. Lees hier het in memoriam.

mei 2010 Ronald Aarts ontving de Zilveren Medaille van de Audio Engineering Society (AES).

Life on the cutting edge
Ronald Aarts began his career with Philips in 1977. Since that time, he’s gone on to become a member of numerous societies and organizations (including the AES), was made a Professor at Eindhoven University of Technology and has over 140 first patent filings – a massive number, but one that barely does justice to the many significant contributions Ronald has made to some truly groundbreaking projects at Research. "Over the years, I've worked on projects ranging from the video long-play (VLP) to the CD. More recently, I've extended my focus to signal processing for medical applications."

Keeping good company
The AES's Silver Medal Award was established in 1971 in honor of audio pioneers, such as Alexander Graham Bell and Thomas Edison, and is presented to people who have made an outstanding contribution to the field of audio engineering. So which particular aspects of Ronald’s work won him the award? "The AES said it was for my work on signal processing in the area of acoustics and sound reproduction. I have to say, I was really pleased when I heard the news: it’s great for me personally and it’s great for Philips, too." And pleased he should be: a quick glance at the other award winners reveals names such as Ray Dolby, of Dolby stereo fame, and Robert Moog, the man who developed the modern synthesizer. "I do seem to be keeping illustrious company at the moment! However, none of this would have been possible without the support and assistance of my colleagues at Philips Research. My career is definitely one that shows what you can achieve when you bring world-class researchers together in a market-focused environment. Long may it continue!"

Mind your 'Ps'!
What does Ronald think is the secret to his success? "It's definitely my 'Ps',"he laughs. "That's Patents, Publications and Product innovations. Sometimes I add a fourth P, which stands for People. As I said before, my colleagues at Research make my work possible – they also make it more fun!" Ronald will be presented with his award in the autumn. In the meantime, he would like to advise his colleagues to "mind their Ps!".

april 2010 Tjeerd ten Wolde is in 2009 benoemd tot erelid van het Nederlands Akoestisch Genootschap. Hij ontving de bijbehorende oorkonde op 31 maart 2010. Ten Wolde verkeert in illuster gezelschap. De andere ereleden van het NAG zijn:
  • 1965 - prof.dr. A.D. Fokker (1887-1972)
  • 1966 - ir. R. Vermeulen (1897-1970)
  • 1969 - prof.dr.ir. C.W. Kosten (1913-1976)
  • 1971 - prof. dr. C. Zwikker (1900-1985)
  • 1983 - ir. V.M.A. Peutz (1926-2008)
  • 1988 - prof.dr.ir. R. Plomp
  • 1994 - ir. G.J. Kleinhoonte van Os (1923-1997)
  • 1994 - prof.ir. P.A. de Lange (1921-1999)
  • 2004 - dr.ir. A. de Bruijn
  • 2004 - prof.dr.ir. T. Houtgast
maart 2010 Aad Schaareman overleed op 15 maart 2010. Lees hier het in memoriam
februari 2010 Eddy Gerretsen neemt afscheid van TNO en de TU Eindhoven vanwege het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd. Eddy Gerretsen heeft de afgelopen 40 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied (bouw)akoestiek, zowel in Nederland als daarbuiten. Hij stond aan de basis van nu algemeen aanvaarde rekenmethoden een heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de Nederlandse en Europese normen. Onder de titel 40 jaar (bouw)akoestiek organiseert TNO een symposium ter gelegenheid van dit afscheid. (Bron: Uitnodiging symposium)

In maart 2010, ter gelegenheid van het 40 jarig jubilieum van de NSG, ontving Gerretsen als eerste de NSG prijs

oktober 2009 Diemer de Vries neemt afscheid van de TU Delft en wordt voorzitter (President) van de Audio Engineering Society. Diemer de Vries is geboren in Weststellingwerf op 3 januari 1945. De specialismen van Diemer zijn zaakakoestiek, bouwakoestiek en signaalverwerking. Diemer promoveerde in 1984 op seismische signaalverwerking. In 1976 werkte hij als onderzoeker aan het Institut Teknologi Bandung in Indonesië. Vanaf 1981 doceert hij aan het conservatorium Den Haag. In 2001 introduceerde hij als gasthoogleraar aan de TU Berlijn het concept "golfveldsynthese"  in de wereld van de computer muziek. Diemer de Vries is technische editor in zaalakoestiek voor het AES Journal. Hij was ook voorzitter van de NAG en de Nederlandse afdeling van de AES. Diemer is al jarenlang dagvoorzitter van het Congres Geluid, trillingen en luchtkwaliteit. (Bronnen: Acoustical News, ASA, website TU Delft)
juni 2009 Cristo Padmos nam op 4 juni 2009 afscheid van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat. Cristo Padmos is een illustere persoonlijkheid in het Nederlandse geluidlandschap. Cristo Padmos stond aan de wieg van de Wet geluidhinder en werkte circa 30 jaar bij de overheid, vooral bij Rijkswaterstaat dienst Verkeer en Scheepvaart, het vroegere DWW.
september 2006 Lucien Doorduijn is overleden. Lees hier het in memoriam.  
juli 2005 Kees van Eerd is overleden. Lees hier het in memoriam.