Luchtvaartterrein Midden-Zeeland krijgt geluidszone

Ministerie Verkeer en Waterstaat, 21 september 2000

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en haar collega Pronk van VROM hebben de nieuwe aanwijzing voor het vliegveld Midden-Zeeland vastgesteld. Het besluit gaat in op 22 september 2000. Hiermee is Midden-Zeeland het tiende kleine luchtvaartterrein met een geluidszone. De geluidszone is gebaseerd op 45.000 vliegtuigbewegingen. Hierbij is uitgegaan van een vloot zoals die wordt verwacht rond 2010. De motoren van die vliegtuigen zullen minder geluid produceren dan de huidige. De zone is vastgesteld met de grenswaarde voor het geluid van 47 bkl, zoals die vanaf 1 januari 2000 geldt. Met de vaststelling van de aanwijzing voor Midden-Zeeland wordt de in 1991 begonnen procedure afgerond. 

Bron: via Nieuwsbank

home...