Dwangsom Schiphol bij overschrijding zone

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Den Haag, 13 oktober 2000

De luchthaven Schiphol moet maatregelen treffen om verdere overschrijding van de geluidszone te voorkomen. Bij verdere overschrijding moet Schiphol een dwangsom betalen. Dat heeft minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat vandaag aan de directie van Schiphol laten weten. De last onder dwangsom houdt in dat Schiphol een dwangsom van 500.000 gulden moet betalen bij overschrijding van de geluidszone met een waarde van 0,1 Ke (Kosteneenheden). Bij iedere verdere overschrijding met 0,1 Ke zal de luchthaven eenzelfde bedrag moeten betalen. De maximaal te verbeuren dwangsom bedraagt vijf miljoen gulden.

Schiphol heeft een termijn van zes dagen gekregen om maatregelen te treffen. Daarna treedt bij overschrijding de dwangsom in werking. Vorige week woensdag heeft minister Netelenbos vanwege de toen dreigende overschrijding de last onder dwangsom aangezegd. Afgelopen dinsdag zijn de luchthaven en ook de KLM, die zich als belanghebbende hierbij had gevoegd, hierover gehoord. Mede op basis hiervan heeft de minister het besluit van vandaag genomen. Aan het begin van het lopende gebruiksjaar (op 1 november 1999) is aan de luchthaven kenbaar gemaakt dat overschrijding van de geluidszones niet meer zal worden gedoogd.

Schiphol: 'dwangsom buitensporig hoog'

De luchthaven Schiphol vindt de dwangsom die de minister van Verkeer en Waterstaat heeft opgelegd voor elke overschrijding van de 35 Ke-geluidszone met 0,1 Ke buitensporig hoog in vergelijking met de hoogte van dwangsommen voor milieuovertredingen voor andere bedrijven. Zeker als in ogenschouw wordt genomen dat de luchthaven sinds de invoering van de geluidzonering in 1997 dit gebruiksplanjaar de beste geluidprestatie ooit zal leveren. De luchthaven zal zich daarom in overleg met de andere partijen van de luchtvaartsector beraden op juridische stappen tegen de beschikking.

Schiphol verwacht dat zich aan het eind van het gebruiksplanjaar 2000, dat op 31 oktober a.s. afloopt, circa 9.900 woningen in de 35 Ke-contour zullen bevinden. Dat is minder dan in voorgaande jaren. Toen ondervonden respectievelijk 12.700 (1997), 10.200 (1998) en 10.400 (1999) woningen een geluidbelasting van 35 Kosteneenheden (Ke) of meer. Het gaat op dit moment om één overschrijding van de 35 Ke-zone. In 1999 waren het er elf. Bovendien worden dit jaar geen overschrijdingen verwacht van de 26 Laeq-nachtzone; in voorgaande jaren was dat nog wel het geval.

    
Twee figuren die laten zien dat de geluidbelasting van Schiphol is afgenomen. Bron: Persbericht Schiphol

Tegen dit licht acht de luchthaven de hoogte van de opgelegde dwangsom disproportioneel. Daarbij wijst Schiphol erop, dat de luchtvaartsector meerdere malen heeft aangegeven, dat het - ook met de aangepaste etmaal- en nachtzones die in juni van dit jaar van kracht zijn geworden - geen garantie kon geven dat in het jaar 2000 en de jaren erna geen incidentele overschrijdingen van deze zones zouden kunnen plaatsvinden. Dit is inherent aan het huidige systeem van geluidzonering en -handhaving dat sterk afhankelijk is van het weer en van de zogenaamde spreiding van vliegpaden.

De overschrijding heeft geen enkele relatie met de door het kabinet toegestane groei van het aantal vliegtuigbewegingen met ca. 20.000 per jaar tot 2003. Het probleem is niet het totale aantal vluchten, maar de verdeling ervan over de verschillende banen. Aan het eind van het gebruiksplanjaar 2000 zal er bijvoorbeeld nog ruimte over zijn voor zo'n 25.000 vluchten aan de noordkant van de zone.

Het nu overschreden punt (punt 43) ligt onder een uitvliegroute van de Kaagbaan, in agrarisch gebied, halverwege tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep. De overschrijding bedraagt op dit moment 0,28 Ke. De luchthaven is in overleg met de sector om na te gaan of er additionele maatregelen mogelijk zijn om verdere overschrijding van de 35 Ke-zone op deze plaats te beperken.

Veroordeling IATA

Blijkens een artikel in het Brabants Dagblad veroordeelt de internationale luchtvaartorganisatie IATA het milieubeleid van minister Netelenbos (Verkeer) scherp. Haar maatregelen om luchthaven Schiphol te dwingen binnen de geluidsnormen te blijven, zijn funest voor de economie, vindt IATA. De organisatie schrijft dit in een vertrouwelijke brief aan de PvdA-bewindsvrouwe.

Netelenbos zelf voelt zich nauwelijks aangesproken. Schiphol overtreedt de normen en wist dat gedogen geen optie meer zou zijn. IATA is bij haar aan het verkeerde adres, vindt zij. De luchtvaartorganisatie kan beter verhaal halen bij Schiphol. De luchthaven had beter moeten plannen, zo laat zij via haar woordvoerder weten.

IATA vindt echter dat Netelenbos Schiphol 'op volle kracht' moet laten draaien. De internationale luchtvaart deelt de zorg om het milieu, schrijft directeur-generaal P. Jeanniot. Maar Netelenbos treft Schiphol te hard. Als start- en landingsbanen niet goed benut kunnen worden, krijgen reizigers te maken met grote vertragingen. Ook zien luchtvaartmaatschappijen zich gedwongen af te wijken van hun vluchtschema's.

De gevolgen zullen niet beperkt blijven tot de Nederlandse economie, maar heel Europa treffen, verwacht IATA. Schiphol is namelijk een belangrijke toegangspoort tot Europa.

Bronnen: Nieuwsbank, Brabants Dagblad, Persbericht Schiphol

home...