Bouw stillere plezierjachten

Syntens, Leeuwarden, 2 oktober 2000

Uit een sectordoorlichting van het SNN in de scheeps- en jachtbouw is gebleken dat het hoge geluidsniveau van pleziervaartuigen als een probleem wordt ervaren. Daarom organiseert Syntens in samenwerking met de HISWA en NJI op donderdag 12 oktober de aftrap van een nieuw project voor 16 ondernemers in de jachtbouw in Friesland. Doel van dit project is om het geluidsniveau van pleziervaartuigen te reduceren. Tijdens het project worden drie jachten gebouwd die op aanwijzing van een akoestisch adviesbureau 'stiller' worden. Deze aanwijzingen worden vastgelegd in de vorm van een handboek. Daardoor komt er een naslagwerk beschikbaar dat als een technische instructie fungeert om te komen tot een stillere bouwwijze. Hiermee krijgen de jachtbouwers 'gereedschap' in handen waarmee ze in staat zijn om de kwaliteit van hun eindproduct te verhogen. 

Om de effecten van het handboek te demonstreren brengen adviseurs bij drie (verschillende) nieuw te bouwen pleziervaartuigen de reductie van geluid in kaart. De adviezen van deze experts, de kennisoverdracht tussen de deelnemers (samenwerking) en de directe toepassing in het individuele bouwproces geven de ondernemers inzicht in mogelijke knelpunten en oplossingen. 

Volgens Syntens adviseur Klaas Galama is een bijkomend voordeel voor de ondernemers dat de verkoopwaarde van een jacht - en daarmee de concurrentiepositie - zal toenemen. Bovendien stellen consumenten steeds hogere eisen aan vaarcomfort. 

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Friesland.

Bron: via Nieuwsbank, aangepast

home...