"Koepelbesluit" Haarlemmermeer door provincie goedgekeurd

Provincie Noord-Holland, 3 oktober 2000

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben het bestemmingsplan "Koepelbesluit" van de gemeente Haarlemmermeer goedgekeurd met uitzondering van de plankaart van het bestemmingsplan Zwanenburg-midden. In dit bestemmingsplan "Koepelbesluit" worden in één keer de geluidscontouren van Schiphol opgenomen op de circa 60 plankaarten van de in totaal 34 Haarlemmermeerse bestemmingsplannen.

De gemeente Haarlemmermeer heeft van de Ministers van Verkeer & Waterstaat en van VROM eind 1996 de opdracht gekregen om alle bestemmingsplannen aan te vullen met de geluidscontouren van Schiphol. Op grond van de Aanwijzing Luchtvaartterrein Schiphol zijn de gemeenten daartoe verplicht. In de Aanwijzing zijn onder meer de ligging, het gebruik van de Vijfde baan en de geluidscontouren voor het Vijfbanenstelsel vastgelegd.

GS hebben de plankaart van het bestemmingsplan Zwanenburg-midden niet goedgekeurd omdat op deze plankaart de geluidscontouren ontbreken. GS vragen de gemeente Haarlemmermeer daarom om voor Zwanenburg-midden een nieuw bestemmingsplan vast te stellen.

Bron: via Nieuwsbank

home...