Onderzoek geluidblootstelling musici

Contactorgaan Nederlandse Orkesten, 5 oktober 2000

De Nederlandse symfonie- en kamerorkesten starten een landelijk onderzoek naar de blootstelling van hun musici aan hoge geluidsniveaus tijdens repetities en concerten. Aan het onderzoek nemen alle gesubsidieerde symfonie- en kamerorkesten deel. Doel van het onderzoek is om te onderzoeken in hoeverre musici op het orkestpodium of in de orkestbak worden blootgesteld aan hoge geluidsniveaus. Ook houdt het onderzoek zich bezig met het zoeken naar oplossingen om het gehoor van musici te sparen. Het onderzoek heeft geen gevolgen voor het concertpubliek, omdat de artistieke randvoorwaarden die symfonieorkesten hanteren, te allen tijde in acht worden genomen. Bij een reeks van symfonieorkesten zullen pilots worden uitgevoerd. 

Het gestarte onderzoek volgt op een lang traject van voorstudie dat enkele jaren geleden in opdracht van CNO, FNV Kiem en NTB was gestart. Zo zijn er reeds eerste metingen van geluidsniveaus gedaan op verschillende plaatsen op het orkestpodium. De eerst resultaten van het onderzoek worden binnen een jaar verwacht.

Dreigende opheffing

Nog niet bekend is of de dreigende opheffing van een drietal symfonie- en kamerorkesten het onderzoek zal bemoeilijken. Ook de met opheffing bedreigde orkesten Noord Hollands Philharmonisch Orkest, Radio Symfonie Orkest en Nederlands Kamer Orkest nemen deel aan het onderzoek.

Eigentijds repertoire lawaaiig?

CNO-directeur Paul Raasveld: 'alle recente statistieken en prognoses wijzen op een verdere groei van de publieke belangstelling voor de concerten van onze orkesten. Zo heeft Staatssecretaris Van der Ploeg al gezegd dat de symfonische sector in de toekomst verder moet worden versterkt. Er treedt ook een verdere verschuiving op in het gespeelde repertoire. Zo blijkt uit recent gepubliceerde Buma-cijfers dat de orkesten in toenemende mate eigentijds werk uitvoeren. Dergelijke composities, maar natuurlijk ook de grote laat-romantische symfonieŽn vragen dikwijls om bijzondere bezettingen, bijvoorbeeld met extra blazers. Musici kunnen op het podium kortstondig worden blootgesteld aan hoge geluidsconcentraties die in de zaal niet optreden. Omdat alom wordt verwacht dat de belangstelling voor symfonische muziek de komende jaren toeneemt, is het zaak om nu al toe te werken aan maatregelen die onze musici beter beschermen. Alleen op die manier kunnen we de hoge kwaliteit van onze orkesten, die bijvoorbeeld ook door de Raad voor Cultuur is bevestigd, de komende jaren handhaven.' 

Het onderzoek vindt plaats in nauw overleg met de vakverenigingen van beroepsmusici FNV Kiem en NTB en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit Ministerie voert een landelijke beleid arbo-convenanten waarbinnen dit geheel plaatsvindt. 

Bron: via Nieuwsbank, aangepast

home...