Voorlichtingscampagne schadelijk geluid op het werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 16 oktober 2000

Deze week start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorlichtingscampagne over de risico's van schadelijk geluid op het werk. Veel werknemers en werkgevers realiseren zich niet dat in hun werkomgeving schadelijk geluid voorkomt waardoor gehoorschade kan ontstaan. Van de ruim 500.000 mensen die regelmatig in teveel lawaai werken, gebruikt slechts een derde gehoorbeschermers.

Voor de campagne zijn twee brochures en een poster ontwikkeld die worden toegezonden aan bedrijven waar werknemers risico lopen op gehoorschade. Hierbij gaat het onder meer om ondernemingen in de hout- en meubelindustrie, de metaalindustrie, de bouw en de papierindustrie. De brochures worden ook toegezonden aan werkgevers- en werknemersorganisaties en arbodiensten.

De brochure "Schadelijk geluid op het werk" is bestemd voor werkgevers. Voor werknemers is er de brochure "Lawaai is géén gehoor.."

Geluid is schadelijk voor het gehoor vanaf 80 dB(A). Dit niveau is vergelijkbaar met het geluid dat iemand hoort als hij in de berm van een snelweg staat. Boven 80 dB(A) wordt geluid snel schadelijker. Mensen die langdurig werken bij te hoge geluidsniveaus kunnen gehoorschade oplopen die niet is te genezen.

In de brochures wordt aandacht besteed aan deze risico's, evenals aan de maatregelen die werkgevers en werknemers moeten nemen om gehoorschade tegen te gaan. Zo moet de werkgever allereerst proberen zoveel mogelijk geluidshinder te voorkomen. Lukt dit niet, dan moet hij vanaf 80 dB(A) gehoorbeschermers beschikbaar stellen aan de werknemers. Bij geluidsniveaus boven 85 dB(A) zijn werknemers verplicht deze gehoorbeschermingsmiddelen te dragen en moet de werkgever hierop toezien.

Het voorlichtingsmateriaal kan worden aangevraagd bij de Postbus 51 informatietelefoon: 0800 - 8051 (gratis).

Noot van de redactie: deze maand gaat ook een onderzoek van start naar geluidsniveaus die musici ervaren. 

home...