Overschrijdingen geluidzone Maastricht Airport

Den Haag, 30 maart 2000

In 1999 hebben overschrijdingen plaatsgehad van de geluidzone van het Maastrichtse Vliegveld. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat is van plan hier maatregelen tegen te nemen. De minister zal de luchthaven met ingang van dit jaar een dwangsom opleggen bij een dreigende zone-overschrijding. Dit is in lijn met de regels die ook voor Schiphol gelden. Uit recente berekeningen is gebleken dat de Maastrichtse luchthaven over het jaar 1999 meer geluid heeft geproduceerd dan wettelijk is toegestaan. Met het opleggen van een dwangsomregeling komt hier definitief een einde aan. De berekeningen over de zone-overschrijding van 1999 worden naar de luchtvaartpolitie gestuurd, met het verzoek proces-verbaal op te maken en het Openbaar Ministerie in te schakelen.

Bron: Nieuwsbank

...home volgende...