Brochure over harde vloerbedekking van Nederlandse Stichting Geluidhinder

Persbericht NSG - Delft, 21 juni 2000

Lopen met hard schoeisel over harde vloerbedekking is een van de meest storende vormen van burenlawaai. Bijna 1 miljoen Nederlanders ondervindt daarvan ernstige hinder. Dagelijks krijgt de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in Delft vragen over deze vorm van burenoverlast. De nieuwste NSG-publicatie 'Geluidshinder - Lopen' geeft antwoord op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

De brochure 'Geluidshinder - Lopen' informeert over de geluidswerende eisen die worden gesteld aan harde vloerbedekkingen; welke producten voldoen daaraan en welke niet en wat betekent dat voor de hinder? Daarover bestaan namelijk nogal wat misverstanden.

Sociale gedragsnormen
Zelfs bij de beste geluidsisolatie kan toch hinder ontstaan. Om ergernis bij de buren te vermijden is het noodzakelijk 'geluidsbewust' met harde vloerbedekking om te gaan. Maar wat is 'geluidsbewust'? Wat kun je concreet doen om de relatie met de buren niet te verstoren? En hoeveel geluid moet je van de buren accepteren; wat is 'normaal'? In de nieuwste NSG-brochure wordt daar uitgebreid op ingegaan en worden 'sociale normen' voor loopgeluid gepresenteerd.

Ook komen verschillende technische oplossingen aan de orde om hinder door loopgeluid te verminderen, variŽrend van eenvoudige tot zeer ingrijpende maatregelen.

Veroorzakers
Soms loopt een geluidshinderconflict tussen buren zo hoog op dat er een bemiddelaar, een politieagent of zelfs een rechter, aan te pas moet komen. Zo ver hoeft het echter niet te komen. De NSG-brochure 'Geluidshinder - Lopen' helpt om de geluidsproblemen samen met de buren op een prettige wijze op te lossen.

Hij biedt zowel gehinderden als veroorzakers van loopgeluiden houvast. Daarnaast is de brochure nuttig voor mensen die bemiddelen bij conflicten over burengeluid of die gewoon meer willen weten over dit probleem, zoals verhuurders, verenigingen van eigenaren, huismeesters, bouwers en leveranciers van harde vloerbedekkingen.

Bron: via Nieuwsbank

home...