"Kabinet kleedt beloofde milieunormen Schiphol uit"

30 mei 2000

De nieuwe milieunormen voor Schiphol na 2003, die het kabinet vandaag heeft voorgesteld, leiden tot een toename van vervuiling, gevaar en lawaai rond Schiphol. Aldus een gezamenlijk persbericht van Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Platform leefmilieu regio Schiphol en Milieufederatie Noord-Holland. Volgens de milieuorganisaties ontmantelt het kabinet de bescherming van de bevolking tegen vliegtuiglawaai, door op slechts een klein aantal punten vlakbij Schiphol het geluid te gaan meten. Uit onderzoek van de milieuorganisaties blijkt dat een netwerk van 350 tot 400 geluidsmeetpunten nodig is voor een adequate bescherming.

Het kabinet stelt dat het niet nodig is geluid te meten buiten de zogeheten 35 Ke-zone, waar de woningen staan die de meeste hinder ondervinden. Het kabinet meent de geluidsoverlast in de hand te kunnen houden met het vastleggen van de vliegroutes. Daarom zou maar een klein aantal meetpunten nodig zijn. Maar afgelopen dinsdag bij de Raad van State zei de landsadvocaat, die namens de minister sprak, precies het tegenovergestelde: vaste vliegroutes voor landingen zijn zeer moeilijk in praktijk te brengen vanwege de complexe routestructuur van Schiphol. De milieuorganisaties krijgen de indruk dat de minister uit is op een geluidsnormenstelsel dat de luchtvaartsector zoveel mogelijk vrijheden geeft.

Milieu- en bewonersorganisaties hopen dat de Tweede Kamer bij haar behandeling van het voorstel op 19 juni alsnog fatsoenlijke milieunormen zal bewerkstelligen. Om hun wensen kracht bij te zetten is op een dak van een woonblok in Amsterdam Zuid-Oost een symbolische geluidsmeter geplaatst.


Foto Michiel Wijnbergh / Hollandse Hoogte, afkomstig van de website van milieudefensie.

Het originele persbericht, dat ook over veiligheid en CO2 uitstoot handelt, vindt u hier.

home...