Zaanstad meet geluid Schiphol met Luistervink

door onze redactie, 5 november 2000

Naast Leiden en omliggende gemeentes, blijkt dat ook de gemeente Zaanstad behoefte heeft aan geluidmetingen voor het geluid van Schiphol.

Omdat Schiphol weigerde een geluidmeetpunt in Zaanstad te plaatsen, is de gemeente over gegaan tot het installeren van een zogenaamde Luistervink. De indruk bestond dat de door de Rijksluchtvaartdienst (RLD) berekende geluidsbelastingen niet overeenkomen met de feitelijke geluidsbelasting. Het onderzoek heeft uitgewezen dat die vooronderstelling klopte. Het verschil met de berekeningen van de RLD bedraagt ongeveer 5 KE en dit verschil lijkt eerder groter dan kleiner te worden, aldus het jaarverslag van de gemeente.

De KE waarde zoals de RLD die berekent is niet gebaseerd op metingen. De KE waarde is het resultaat van een berekening op basis van aantallen vliegtuigen, vliegroutes, tijdstippen en theoretische bronsterkte van de vliegtuigen. 

Ulke Brolsma van de afdeling Milieu geeft een nadere toelichting op de resultaten. De geluidmeetapparatuur van de Luistervink is opgesteld op het dak van het verzorgingstehuis Festina Lente aan de Beemsterstraat 23 te Assendelft. Bij Festina Lente geldt officieel een KE waarde van circa 31. 

 


figuur 1. Globale ligging van Assendelft ten opzichte van geluidcontouren Schiphol.
Figuur afkomstig van de website van Martin van den Berg, bewerkt door Geluidnieuws.

In de omgeving van het meetpunt is nauwelijks stoorgeluid aanwezig. Eventueel stoorgeluid en metingen tijdens harde wind wordt tijdens de verwerking van de meetresultaten uit de metingen verwijderd. Uit de meetresultaten van het meetpunt Assendelft blijkt dat dit slechts heel beperkt plaatsvindt.

Verschil met berekeningen

Uit de meetresultaten van het meetpunt in Assendelft, maar ook op andere plaatsen waar het vliegtuiglawaai is of wordt gemeten, wordt een significant verschil geconstateerd tussen de berekende geluidbelasting en de gemeten geluidsbelasting, aldus Brolsma. De verschillen die daarbij worden geconstateerd zijn in de regel van 3 KE en meer (iets lager dus dan het getal dat de gemeente in het jaarverslag heeft opgenomen). Een oorzaak kan zijn dat in de berekeningen wordt uitgegaan van de geluidsgegevens, verkregen vanuit laboratoriumomstandigheden. In de praktijk doen zich allerlei situaties voor die een verhoging geven van de geluidsemissies van vliegtuigen, die niet in de berekeningen maar wel in de metingen worden meegenomen volgens Brolsma. 

De nauwkeurigheid van de metingen is volgens de gemeente beter dan† 1 dB(A) en geeft een zeer reŽel beeld van de feitelijk optredende geluidsbelasting op het meetpunt. 

Bron: gemeente Zaanstad  

.

home...