De stichting Innonoise en de Geluid en Trillingen Innovatieprijs

Gilles Janssen, AEA Technology Rail, 21 november 2000

In Nederland en de rest van de wereld worden vele prijzen uitgereikt aan personen of organisaties die een bijzondere prestatie hebben verricht. Zo zijn er bijvoorbeeld prijzen voor speelfilms, fotografie, architectuur, literatuur en ga zo maar door. Het aardige is dat deze prijzen veelal de creativiteit en ontwikkeling in het betreffende vakgebied een impuls geven. Het is immers een hele eer om in de schijnwerpers te staan en vaak ook nog eens goed voor de business. Sinds 8 november 2000 is Nederland een prijs rijker namelijk: De Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs. Deze prijs, die jaarlijks toegekend zal worden, is op die dag voor het eerst, tijdens het Nationale Congres Geluid en Trillingen, uitgereikt. De Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs is een initiatief van de kersverse stichting Innonoise. Voor de beoordeling van de inzendingen was een onafhankelijk jury door de stichting benoemd. Het volledige juryverslag kunt u vinden op www.innonoise.nl. Hieronder zijn de criteria voor de beoordeling beschreven en is een overzicht van de inzendingen opgenomen en zijn natuurlijk de uiteindelijke winnaars vermeld.


De winnaar van de prijs, de heer ir. G.G. van Bochove van Heijmans,
nog onwetend in zijn stand op de beurs

De criteria waar de ingezonden producten en diensten op beoordeeld zijn:

  1. creativiteit en innovativiteit
  2. effectiviteit en toepasbaarheid
  3. economisch belang
  4. de wijze van presentatie

De onder punt 1 en 2 genoemde criteria zijn het zwaarst gewogen. Het aspect presentatie wordt vooral van belang bij een ongeveer gelijke beoordeling van twee inzendingen. De beoordeling van de inzendingen heeft zo veel mogelijk alleen op basis van het ingezonden materiaal plaatsgevonden.

De inzendingen zijn in de volgende categorieŽn ingedeeld:

 diensten
1Ageluid en trillingen beperkende adviezen
1Brekenen en meten
 producten
2Amaatregelen aan de bron
2Bmaatregelen in het tussengebied
2Cmaatregelen aan de gevel
3diversen

De 9 inzendingen voor de prijs zijn tijdens het Nationale Congres Geluid en Trillingen in Nederland en de bijbehorende beurs beoordeeld door een onafhankelijke jury. De 9 inzendingen waren:

categoriebedrijfproduct
2CSaint Gobain GlassSGG STADIP Silence (geluidwerend glas)
1B Holland RailconsultMER tool
2B KlŲckner Bitumen Combinatie van geluidscherm en geleiderail
1A TU Delft Trail: internet gestuurd collectief transport
2A KWS ZSA - zeer stil asfalt
2A HeijmansTweelaags ZOAB
2C Cauberg-Huygen Studie Bouwen en Wonen op geluidbelaste lokaties
2A Ooms Avenhorn Holding * Winning warmte uit wegdekken
* Novachip (stille toplaag voor wegen)
1B DHV Digitaal geluidmodel

De jury heeft de inzendingen van Saint Gobain Glass, Holland Railconsult en Heijmans genomineerd. Vervolgens heeft de jury de inzending van Heijmans bekroond met de Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs. De zogenaamde publieksprijs, die is bepaald op grond van stembiljetten van het congrespubliek, is gewonnen door de inzending van de firma Ooms Avenhorn Holding.

de genomineerden
De genomineerden tijdens de prijsuitreiking, links Gilles Janssen,
daarnaast de heer ir. G.G. van Bochove van Heymans, Diemer de Vries,
Joska Paszli van Holland Railconsult, mw. C. van Marle van Saint Gobain Glass

Stichting Innonoise

De stichting Innonoise heeft tot doel innovaties die bijdragen aan een reductie van ongewenst geluid en vermindering van geluidhinder te bevorderen. Dit moet u ruim zien, het gaat niet alleen om hardware, zoals stille motoren maar ook om innovatie in de producten van adviseurs, in de wetgeving en in het handelen van organisaties. Op 3 november 2000 is de stichting Innonoise opgericht. Meer over de stichting kunt u lezen op www.innonoise.nl.

home...