Fors meer klachten vliegbasis Geilenkirchen

Den Haag, 15 november 2000  

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Van Bommel (SP) over de vliegbasis Geilenkirchen gaat de minister van Defensie in op de geluidsituatie rond vliegveld Geilenkirchen. De antwoorden van de minister zijn hieronder samengevat.

meer klachten

Door de Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Zuid-Limburg is in augustus van dit jaar een overzicht opgesteld van de klachten die in het tweede kwartaal 2000 zijn ingediend over vliegverkeer van of naar de vliegbasis Geilenkirchen. Dit is een in Duitsland gelegen Navo vliegbasis. Uit het overzicht blijkt dat het aantal klachten in het tweede kwartaal fors is toegenomen ten opzichte van dezelfde periode in 1999. Door de vliegbasis Geilenkirchen zijn in de periode 1 januari tot en met 30 september 2000 3.023 vliegtuigbewegingen boven Nederlands grondgebied uitgevoerd, waarvan 86 in de periode van de nacht en het weekeinde. Op het gebruik van de vliegbasis heeft de Nederlandse minister slechts een beperkte invloed. 

overschrijding convenant vanwege Navo inzet in Kosovo

Als zou worden uitgegaan van een gelijkmatige verdeling van het aantal vliegtuigbewegingen over het jaar ligt het aantal vliegtuigbewegingen in de periode tot en met september boven het aantal dat uit de convenanten met de gemeenten Onderbanken en Brunssum volgt. Het aantal is evenwel lager dan het totaal aantal op jaarbasis dat uitgangspunt is geweest van de convenanten. Het aantal vliegtuigbewegingen in de nacht en in het weekeinde is hoger dan hetgeen in de convenanten is neergelegd. Overigens moeten de hogere aantallen ook worden beschouwd in relatie tot extra activiteiten die rechtstreeks voortvloeien uit de inzet van Navo-eenheden boven voormalig JoegoslaviŽ (in het bijzonder Kosovo).

overleg

De minister heeft de kwestie Geilenkirchen onder de aandacht van de Navo gebracht. De besprekingen met de Navo verkeren nog in een beginstadium. De minister belooft de tweede kamer te informeren over de uitkomsten hier deze besprekingen.

Bron: via Nieuwsbank (bewerkt, ingekort)

home...