Fluistertrailer laadt en lost in stilte

Novem, 20 november 2000

Het kan binnenkort een stuk stiller in de stad worden. Tenminste als transportbedrijf Post Kogeko uit Maasland als eerste een stille koeltrailer zal gaan inzetten voor de distributie van versproducten naar de supermarkten van Albert Heijn. 

Piekgeluiden

De geluidsvoorschriften die gelden bij het laden en lossen van goederen bestaan al enkele tientallen jaren. Zij zijn onder andere vastgelegd in het Besluit Detailhandel en Ambachtsbedrijven Milieubeheer.

Dit besluit onderging onlangs een aanzienlijke facelift. En hoewel de geluidsvoorschriften niet veranderden, kwamen zij wel opnieuw in de belangstelling. De reden voor deze hernieuwde belangstelling was dat er in de loop der jaren een verschuiving in de belevering van winkels heeft plaatsgevonden. De ruimere openingstijden en de drukte tijdens de spitsuren op de wegen gaven hiertoe aanleiding. Het nadelige bijgevolg was echter dat de kans op overschrijding van de maximale geluidniveaus erg groot werd. De brancheorganisaties trokken aan de bel en met resultaat. Het meerjarenprogramma Piek ontstond. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat en wordt uitgevoerd door Novem.

Het grote belang van Piek is de samenwerking van overheid en bedrijfsleven. De overheid heeft een bedrag van ruim 10 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor innovatie en het bedrijfsleven draagt in het geheel zo'n 6 miljoen gulden bij.

Het belang van de stille oplegger is dat er voornamelijk gekozen is voor een brongerichte oplossing. Dat biedt namelijk de grootste garantie dat de geluidsreductie ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Er wordt gebruik gemaakt van CO2 als koelmedium. CO2 is een bijproduct van de industrie. Hoewel het CO2 uiteindelijk toch in de atmosfeer komt en het effect wat dat betreft gering is, is het vooral opmerkelijk dat er wel minder CO2 in de lucht komt. Hoe komt dat? Uit een vergelijking van het energieverbruik van een conventioneel koelsysteem en de CO2 installatie blijkt dat de laatste veel minder energie verbruikt en dus per saldo minder CO2 uitstoot.

Hoewel alle aandacht zich bij de presentatie richt op de koelinstallatie, is er bij de trailer ook op andere punten aandacht besteed aan het reduceren van piekgeluiden. De vloer en de laadklep zijn geluidsarm en er is ook aandacht besteed aan de stootlijsten in trailer. De conclusie is dat deze oplegger dus echt stiller, schoner en zuiniger is en zich in alle rust in de woonwijk kan vertonen.

Een eerste prototype wordt op 22 november a.s. gepresenteerd bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Delfgauw. Met dit voertuig zal in het komende jaar de nodige ervaring worden opgedaan.

Bron: Novem (bewerkt)

home...