CBS: 600.000 mensen werken in schadelijk geluid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 21 november 2000

Staatssecretaris Hoogervorst heeft de Arbobalans aangeboden aan de Tweede Kamer, tegelijk met het CBS-rapport "Arbeidsomstandigheden van werknemers in 1999", "De Arbomonitor 1999" van de Arbeidsinspectie en "Het Signaleringsrapport Beroepsziekten 2000" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. 

Arbeidsrisico's

Uit het rapport van het CBS komt naar voren dat van de ruim 6 miljoen werknemers: 

Het aantal werknemers dat regelmatig te maken heeft met belangrijke arbeidsrisico's is in de periode 1996-1999 gestegen. Dit wordt voor een deel veroorzaakt doordat in die periode het aantal werknemers in ons land groeide van 5,5 miljoen naar ruim 6 miljoen.

Bron: via Nieuwsbank (ingekort)

home...