Natuur


Vliegtuighinder Amsterdamse Bos, januari 2015
Passende beoordeling Natuur nodig bij uitbreiding veehouderij, januari 2013
Geen gemotoriseerd verkeer in natuurgebied Holtingerveld, december 2012
Onderzoek Alterra: Broedvogels geen last van racewagens, april 2012
Kamervragen CDA over verstoring in Natura2000, april 2012
Oplossingen tegen heilawaai onderwater, april 2012
Onderzoekers VS: Geluidsvervuiling heeft ecologische effecten, april 2012
Onderzoek verstorende effecten van grote burgerluchtvaart, april 2012
Geluidinformatie MER ViA15 onvolledig op Natura2000 gebied, december 2011
Waddenvereniging voert actie tegen powerboat races, augustus 2011
Actie tegen wildcrossers in stiltegebieden Noord-Brabant, november 2010
Meer lawaai in oceanen door meer CO2, februari 2010
Wist u dat geluid onder water ook van belang kan zijn?, december 2009
Grote onderzoekslast en risico's door Natura2000, augustus 2009
Raad van State geeft Provincie Limburg gelijk over Milieuverordening, februari 2008
Decibel Outdoor in natuurgebied Beekse Bergen, juni 2007
Milieufederatie: "kleiduivenschieten past niet in natuurgebied", november 2004
"Toename laagvliegen Veluwe in strijd met wet", september 2003
VVD verontrust over nieuwe geluidsnormen op platteland, mei 2001
Kamervragen over Nota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur", oktober 2000