SWUNG


SWUNG-2 (decentrale wegen, industrie, woningbouw)
SWUNG-1 (rijksinfrastructuur)
MIG (Modernisering geluidbeleid)

SWUNG-2

Omgevingswet: geen onnodige tijdsdruk voor geluid en bodem, november 2014
Swung-2: Provincies in de startblokken, november 2013
Nieuwe geluidwetgeving: wel eenvoudiger, maar niet beter, mei 2013
Stand van zaken SWUNG-2, januari 2013

SWUNG

Nalevingsverslagen GPP's openbaar, januari 2015
Verlaging GPP's bij Utrecht Voordorp, januari 2015
Werkruimte GPP mag structureel opgevuld, november 2014
RIVM publiceert Geluidmonitor 2013 over SWUNG, september 2014
Minister gaat in beroep tegen uitspraak A13 Overschie, januari 2014
Rechtbank: Werkruimte GPP niet voor snelheidsverhoging, december 2013
Gemeente Stichtse Vecht in verweer tegen plannen geluidsbelasting, oktober 2013
Grootschalige wijzigingen geluidproductieplafonds, september 2013
Gemeenten in beroep tegen registerwijzigingen, september 2013
RIVM meet geluidproductie met monitoringssysteem, september 2013
De eerste Swung-1 procedure is een feit!, september 2012
Rekenfout verkeersintensiteiten Geluidregister, augustus 2012
Rust roest niet, juli 2012
SWUNG - de wet treedt in werking, juli 2012
SWUNG - goed voor milieu, duidelijk voor de beheerder, juli 2012
SWUNG - Waar is de ambitie gebleven?, juli 2012
Bronbeleid in SWUNG, juli 2012
SWUNG is beter!, juli 2012
Implementatie SWUNG bij ProRail, juli 2012
SWUNG-2 voor provinciale wegen, juli 2012
SWUNG nieuwigheden: monitoringsverslag en geluidregister, juli 2012
SWUNG naleving vereist doelmatigheidsafweging, juli 2012
SWUNG en sanering, de details, juli 2012
MIG gecrasht, SWUNG-1 maakt succesvolle vlucht richting SWUNG-2, juli 2012
SWUNG en gebiedsontwikkeling, juli 2012
SWUNG en nieuwbouw - het register regeert, juli 2012
SWUNG en nieuwbouw van woningen langs weg of spoor, juli 2012
Validatie van geluidproductie en rekenmethoden in SWUNG, juli 2012
SWUNG en het Reken- en Meetvoorschrift, juli 2012
SWUNG en stille wegdekken – de meest gestelde vragen, juli 2012
Mysterieus SWUNG-gebouw gespot, juli 2012
Laatste SWUNG regelgeving niet controversieel verklaard, juni 2012
Staatssecretaris Atsma: Swung in werking 1 juli 2012, mei 2012
Nieuwsupdate SWUNG, februari 2012
Call for papers - Themanummer SWUNG, februari 2012
Masterclass SWUNG: start 27 maart én 17 april (advertentie), februari 2012
Economisch Instituut wil minder strikte regeling om GPP's te wijzigen, januari 2012
Wetsvoorstel SWUNG-1 geruisloos door Eerste Kamer, december 2011
Swungspecialisten: het loket voor uw Swungvragen (advertentie), december 2011
Eerste Kamer stelt schriftelijk vragen over SWUNG, november 2011
Swung wetgeving aangenomen door Tweede Kamer, juli 2011
Kabinet en Tweede Kamer werken aan SWUNG, juli 2011
Amendementen op SWUNG wetgeving, juli 2011
CDA: hoe werkbaar en betaalbaar is deze wet?, juli 2011
Meningen van kamerleden over SWUNG wetgeving, mei 2011
Invoeringswet SWUNG naar Tweede Kamer, maart 2011
SWUNG wordt wettelijk kader voor Programma Hoogfrequent Spoor, oktober 2010
SWUNG wet nog zonder datum op agenda Tweede Kamer, oktober 2010
Wethouder Utrecht pleit voor aanpassingen SWUNG wetgeving, februari 2010
Wetsvoorstel geluidproductieplafonds naar de Tweede Kamer, januari 2010
Planbureau voor de Leefomgeving over geluidsproductieplafonds, januari 2010
Raad van State over wetsvoorstel geluidproductieplafonds, januari 2010
Hoofdlijnen "Swung 2", januari 2010
Wetsvoorstel geluidproductieplafonds naar Tweede Kamer, november 2009
PBL: Plafonds stoppen onbeheerste groei verkeerslawaai, augustus 2009
Enquête over geluidsproductieplafonds, juni 2009

MIG

Wetsvoorstel MIG-1 in de Eerste Kamer, maart 2006
VVD steunt wetsvoorstel Stad- en Milieubenadering, mei 2005
MIG II fase 1 en Interimwet stad-en-milieubenadering naar Tweede Kamer, januari 2005
VNG ondersteunt wetsvoorstel Stad en Milieu, januari 2005
VROM informatie over MIG, juni 2004
NSG-geluidshindermiddag, 29 oktober 2003, augustus 2003
MIG: Lden en grotere beleidsvrijheid in eerste tranche nieuwe wetgeving, maart 2003
Gemeente Haarlem praat met burgers over milieuplannen, maart 2003
Toekomstig Apeldoorns geluidbeleid, september 2002
Stand van zaken MIG, september 2002
Nieuwe kabinet buigt zich over over wetsvoorstel MIG, augustus 2001
Vlaamse gemeenten meer steun voor lokaal milieubeleid, augustus 2001
Atelier in Brussel over geluidscartografie, november 2001
Meer Lawaai Scheveningen Haven, september 2001
Geluidsbeleidsplan Emmen roept kritiek op van bewoners, juli 2001
Ministerraad stemt in met MIG wetsvoorstel, juli 2001
Geluidbeheer bij bedrijfsterreinen speerpunt in het MIG, juni 2000
Verslag Congres Nederlandse Stichting Geluidhinder over MIG, juni 2000