Luchtvaart


Deelonderwerpen luchtvaart (klik op een link)

België algemeen
Buitenland overige
Drachten
Eelde
Eindhoven
Gize-Rijen
Geilenkirchen / Onderbanken (AWACS)
Helikopters
Hilversum
Hoogeveen
De Kooy
Kempen
Lelystad
Laarbruch
Maastricht Aachen Airport
Midden-Zeeland
Nederland algemeen
Rotterdam
Soesterberg
Schiphol
Twente
Volkel
Weeze
Zaventem (Brussel)

Schiphol

TU Delft onderzoekt grondmaatregelen tegen vliegtuiglawaai, september 2014
Onderzoek naar verklaarbaarheid baangebruik Schiphol, februari 2014
Haarlemmermeer tevreden over resultaat Alderstafel, december 2013
Actiegroep naar staatssecretaris over vliegtuigherrie, december 2013
Stelsel Schiphol: verdergaande hinderbeperkende maatregelen lastig, november 2013
Meer lawaai vliegverkeer boven Leimuiden mag, september 1013
Olifantsgras bij Schiphol moet helpen tegen grondlawaai, juni 2013
Einde experiment Schiphol met kleine overschrijding handhavingspunten, maart 2013
Afhandelen luchtverkeer binnen milieuregels, februari 2013
Alderstafel: Akkoord alternatief pakket glijvluchten Schiphol, januari 2013
Alderstafel Schiphol: experiment nieuw geluidsstelsel voortzetten, mei 2012
Raad van State: Schiphol mag ribbels aanleggen, april 2012
Schiphol bleef in 2011 binnen grenswaarden, maart 2012
Gunstig effect ribbels tegen grondlawaai Schiphol Polderbaan, januari 2012
CROS Pilot3b levert hindervermindering op volgens berekeningen, november 2011
Startsein voor nieuw geluidsstelsel Schiphol, december 2010
Experiment nieuw geluidsstelsel Schiphol controversieel, oktober 2010
Hans Alders: Experiment voor nieuw geluidsstelsel voor Schiphol, september 2010
'Schiphol mag groeien’ is voorbarige conclusie, september 2010
Column: Schiphol zal groeien!, september 2010
Experiment terugdringen geluidhinder Schiphol gaat niet door, juli 2010
Schiphol legt ribbels aan tegen grondlawaai, juli 2010
Uitvliegroutes Schiphol aangepast; geen effecten op geluid, april 2010
Geen geluidswal langs Polderbaan, maart 2010
Geluidswal Schiphol onzeker, januari 2010
TNO ontwikkelt antigeluid tegen vliegtuiglawaai, december 2009
Denkbeelden rond begrip mainport en milieu, november 2009
Eurlings: "Stelsel failliet" - "werking pervers", november 2009
Maatregelen tegen normoverschrijding en hinder Schiphol, augustus 2009
CROS adviseert definitieve invoering van twee hinderbeperkende maatregelen, augustus 2009
Ingebruikname 'eigen' geluidsmeetpunten in Noordwijk, augustus 2009
IJburg baalt van lawaai, maart 2009
Ecobarrier van Toine van Goethem wint hoofdprijs prijsvraag Schiphol, februari 2009
Nachtnadering polderbaan: proef wordt blijvend, januari 2009
Minister Eurlings: Lof voor advies Alderstafel, november 2008
Omwonenden stappen uit overleg uitbreiding Schiphol, oktober 2008
Bij parallel starten geen extra inzet Zwanenburgbaan nodig, augustus 2008
Vliegtuigen nauwkeuriger in de bocht boven Uithoorn, augustus 2008
Groot onderhoud Zwanenburgbaan verergert geluidsoverlast, augustus 2008
VliegBewust: 'oplossing' overlast Schiphol, juni 2008
Anti-geluid voor Schiphol: stilte met een druk op de knop, mei 2008
Schiphol: Ontwerpwedstrijd geluidwerende voorziening, mei 2008
Onderzoek verminderen hinder vliegverkeer Aalsmeerbaan, april 2008
Lisse meet vliegtuiggeluiden, maart 2008
Ingezonden brief: Vraag om visie van de gemeente Haarlemmermeer, februari 2008
Stichting Natuur en Milieu: "Denkfout door Ministerie", februari 2008
Contra-expertise actualisatie gelijkwaardigheidscriteria Schiphol, februari 2008
Wijziging preferentievolgorde baangebruik Schiphol, januari 2008
De futuristische plannen van Schiphol, december 2007
Inspectie VenW evalueert eerste helft gebruiksjaar 2007 Schiphol, november 2007
Bezwaren van Stichting Natuur en Milieu tegen ontwerp-Luchthavenverkeersbesluit, november 2007
Ministerraad stemt in met wijziging Schipholregels, oktober 2007
Inspectie VenW beboet overtreders start- en landingstijden, oktober 2007
Reactie op het artikel "hogere tarieven voor nachtvluchten Schiphol", augustus 2007
Inspectie VenW beboet overtreders start- en landingstijden Schiphol, juli 2007
Schiphol: hogere tarieven voor nachtvluchten en lawaaiige vliegtuigen, juli 2007
Noord-Holland tekent akkoord toekomst Schiphol en omgeving, juli 2007
IVW eist maatregelen tegen overschrijding geluidsbelasting Schiphol, juni 2007
Gemeente Uithoorn verstrekt bewoners standaardbrief voor inspraak Schiphol, juni 2007
Milieudefensie over Ontwikkelingsplan Schiphol, mei 2007
RPB: "Handhaaf stringent ruimtelijk beleid rondom Schiphol", mei 2007
Grenswaarden geluid Schiphol overschreden, maart 2007
Vliegverkeer Schiphol nu live op Internet, februari 2007
Beleid bepaalt hoe burger geluidsoverlast Schiphol ervaart, januari 2007
Geluidshinder rond Schiphol groter dan bij andere luchthavens, januari 2007
Overleg over convenant Schiphol van start, januari 2007
Heijmans wil waterscherm testen, december 2006
Eerste Kamer stemt in met Experimenteerartikel Schiphol, december 2006
Schiphol start proef om grondgeluid te verminderen, oktober 2006
Experimenten Schiphol in de toekomst wettelijk geregeld, oktober 2006
Geen overschrijding geluidsnormen Schiphol over eerste helft gebruiksjaar 2006, september 2006
MNP: Keuzes tussen milieu en economie zijn onvermijdelijk voor Schiphol, juli 2006
CPB: Inperking van de groei van Schiphol is duur, juli 2006
Gemeente Castricum teleurgesteld in kabinetsstandpunt Schiphol, juni 2006
Gezondheid rond Schiphol stabiel maar mogelijk bloeddrukeffect, juni 2006
Kabinet wil bescherming buitengebied Schiphol, juni 2006
Nieuwe mobiele geluidmeetposten rondom Schiphol, mei 2006
Kabinet: "Milieugrenzen bepalen groei Schiphol", mei 2006
PNL: handhavingspunten in buitengebied Schiphol geen oplossing, mei 2006
Evaluatie: Schiphol houdt zich aan afspraken, maart 2006
Reacties op evaluatie Schiphol, maart 2006
Schipholbeleid is aan herziening toe, februari 2006
Schiphol differentieert start- en landingsgelden voor geluid, januari 2006
Staatssecretaris luchtvaart: "plan barbecue op een stil moment", december 2005
V&W: Schipholwet beperkt niet het aantal vluchten, maar wel het lawaai, november 2005
GIS-3 onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat, oktober 2005
Minder geluidsoverlast door Schiphol maar meer risico's, september 2005
Vierde voortgangrapportage Deskundigen Vliegtuiggeluid, augustus 2005
Procescommissie Schipholbeleid: "voortgangsrapportage rooskleuriger dan realistisch", augustus 2005
Tegenvallende groeiruimte Schiphol, augustus 2005
Geluid van vliegverkeer beďnvloedt de leesprestatie van kinderen, juli 2005
Vier meetpunten geluidsoverlast Schiphol in Beverwijk, juli 2005
Geluidmeetgegevens Schiphol actueel te bekijken, juli 2005
Staatssecretaris: Geen dag/nacht differentiatie geluidsheffingen Schiphol, juni 2005
Slaapverstoring Schiphol: Verruimen nachtregime meest effectief, juni 2005
Eerste voortgangsrapportage evaluatie Schipholbeleid, mei 2005
Minister verzoekt commissie vliegtuiggeluid toegankelijker rapport, april 2005
GroenLinks: "Polderbaan leidt niet tot minder hinder", april 2005
Platform luchtvaart: "GroenLinks komt tot de kern", april 2005
Grondlawaai Schiphol, februari 2005
Definitief besluit Geluidsisolatie Schiphol fase 2, februari 2005
Hinder omwonenden Schiphol daalde tussen 1996 en 2002, februari 2005
Gemeente Haarlem wil deelnemen aan Geluidsnet, januari 2005
Milieudefensie: "Uitbreiding Schiphol bedreigt dorp Rijsenhout", november 2004
Rekenkamer over kosten Geluidsisolatie Schiphol, oktober 2004
Kamer gerustgesteld na stilvallen geluidsisolatieproject Schiphol, september 2004
Invoerfout Schiphol hersteld, september 2004
Baangebruik Schiphol opnieuw gewijzigd, juli 2004
Meer overlast door vijfde baan Schiphol, juni 2004
GroenLinks start campagne Schiphol, juni 2004
"Rekenfout Schiphol te herstellen met slimmer vliegen", maart 2004
GroenLinks is gemanipuleerd onderzoek Schiphol zat, maart 2004
Overlast Schiphol bij 16% van de Amsterdammers, februari 2004
Mogelijk meetpunt voor geluidshinder Schiphol in Heemstede, februari 2004
College Amstelveen wil geen schending geluidsafspraken Schiphol, januari 2004
Zorgen in Haarlem over groei Schiphol, januari 2004
Inspectie overweegt boete aan luchtverkeersleiding, januari 2004
Wethouder wil herrie vliegtuigen meten met geluidmeters Corus-terrein, december 2003
Nieuwe banenstelsel Schiphol volledig in gebruik, december 2003
Evaluatie PKB Schiphol 1995 - handhaving in bietenvelden, november 2003
Milieudefensie: 12.000 oproepen om vliegtuiglawaai te meten, oktober 2003
Milieudefensie: ‘Schiphol manipuleert politiek’, september 2003
GroenLinks: ‘Geen rekenfout Schiphol’, september 2003
Platform Luchtvaart: ‘Demagogie van GroenLinks’, september 2003
Brief staatssecretaris over handhaving Schiphol, september 2003
Contra-expertise NLR en reacties daarop, september 2003
Kabinet: aanpassing van luchthavenbesluiten nodig, september 2003
Werkplan Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid goedgekeurd, september 2003
PVDA over rekenfouten Schiphol, augustus 2003
Staatssecretaris laat onderzoek doen naar financiën Geluidsisolatie Schiphol, augustus 2003
Schiphol vraagt na invoerfouten om aanpassing Luchthavenverkeerbesluit, juli 2003
Milieudefensie: "Verzoek Schiphol aanmatigend", juli 2003
SP-fractie wil meetnet Schiphol Milieudefensie: "Plaats geluidsmeters", juni 2003
Staatssecretaris Schultz over advies commissie Berkhout, mei 2003
Eversdijk voorzitter commissie deskundigen vliegtuiggeluid, mei 2003
Milieudefensie: "Schultz benoemt marionettencommissie", mei 2003
Amsterdam voert procedure over maximaal aantal vluchten Schiphol, mei 2003
GroenLinks pleit voor concentratie luchtvaart op Schiphol, april 2003
Platform Nederlandse Luchtvaart: "Goedkope verkiezingsretoriek van GroenLinks", april 2003
Provincies Utrecht en Zuid-Holland organiseren debat Schiphol, april 2003
Zuid-Holland pleit voor aanpak geluidsoverlast Schiphol, april 2003
Kamervragen over groot onderhoud Schiphol, maart 2003
Milieudefensie vraagt gemeenten vliegtuiglawaai zelf te meten, maart 2003
Platform Luchtvaart: "Milieudefensie heeft valse dadendrang", maart 2003
Nieuwe aanpak handhaving normen Schiphol, maart 2003
Vragen over kostenstijging Project Isolatie Schiphol, maart 2003
Commissie Berkhout geeft opdracht terug, januari 2003
D66 "Staatssecretaris hindert onderzoek naar geluidsoverlast Schiphol", januari 2003
Provincies willen commissie Berkhout terug, januari 2003
Onderzoek slaapverstoring rond Schiphol, december 2002
Schiphol: "Aanpak geluid luchtvaartsector opnieuw effectief", december 2002
NIVR: "Geluidgrenzen Schiphol kunnen tot onderbenutting leiden", november 2002
Haarlemmermeer verontrust over ruimtereservering Schiphol, juli 2002
VVD: Besluiteloosheid PvdA over Schiphol slechte zaak, juni 2002
College Amsterdam: staak aanvliegen op Kaagbaan en Schiphol Oostbaan, juni 2002
Centraal Planbureau: "Uitbreiding Schiphol met nog twee banen kan binnen geluidsnormen", mei 2002
Milieu organisaties: MER Schiphol deugt niet, april 2002
Toelichting ministers op Schipholwet, maart 2002
Provincie en gemeente bezorgd over handhaving Schiphol, maart 2002
Gebruiksplan Schiphol 2002 vastgesteld, februari 2002
Schiphol, Lden en de Tweede Kamer, december 2001
Veiligheid en geluid op Schiphol, december 2001
Provincies pleiten voor andere naderingsprocedure Schiphol, november 2001
Bulderbos onteigend in tussenvonnis, november 2001
Concept-milieueffectrapportage (MER) Schiphol 2003, oktober 2001
Bulderbos bewoond, oktober 2001
Toch meer meetpunten rond Schiphol, september 2001
DutchBird past vluchtschema Schiphol aan, september 2001
Schiphol vraagt ontheffing voor werkzaamheden, september 2001
Rijk geeft extra geld uit voor geluidsisolatieproject Assendelft, september 2001
Milieuorganisaties maken Burgerinitiatiefwet Schiphol, juli 2001
Extra claim luchtruim - Schiphol geeft Utrecht fors overlast, juli 2001
Schiphol daagt DutchBird voor rechter, juli 2001
Bulderboseigenaren en Schiphol opnieuw naar rechter, juli 2001
Raad van State: gebruiksverbod voor vijfde baan Schiphol, juni 2001
Leefbaarheid rond Schiphol: resultaten regionaal onderzoek, juni 2001
10 mei 2001: Conferentie over Wet Luchtvaart - Schiphol: een gewoon bedrijf?, mei 2001
Haarlem toch in Commissie Geluidhinder, mei 2001
Mogelijke ontheffing van geluidoverschrijding bij bijzondere weersomstandigheden Schiphol, mei 2001
Gelijkwaardige overgang van Ke naar Lden - Samenvatting rapport commissie Berkhout, april 2001
Provincie Utrecht vraagt aandacht voor toename geluidhinder Schiphol, april 2001
Haarlem wil uit commissie Geluidhinder Schiphol, april 2001
Schiphol verscherpt beleid tegen lawaaiige vliegtuigen, april 2001
Schiphol verandert preferentie baangebruik bij startpiek, maart 2001
Wijziging Wet Luchtvaart door Kabinet aanvaard (5e baan), februari 2001
Luchtvaartsector: nog geen antwoord op vraag groei Schiphol, februari 2001
Woningisolatie Schiphol vertraagd, januari 2001
Zaanstad meet geluid Schiphol met Luistervink, december 2000
VVD: opgelegde boetes aan Schiphol zijn buitensporig hoog, december 2000
Dwangsom Schiphol bij overschrijding zone, november 2000
Milieudefensie biedt de ministers Pronk en Netelenbos handtekeningen Schiphol aan, november 2000
"Koepelbesluit" Haarlemmermeer door provincie goedgekeurd, november 2000
Leiden steunt actie milieudefensie, oktober 2000
Schiphol wijzigt opnieuw baangebruik, oktober 2000
Schiphol presenteert gebruiksplan 2001, september 2000
Groen Links: "Gebruiksplan Schiphol slechts papieren winst voor milieu", september 2000
Schiphol verandert baangebruik wegens dreigende overschrijding geluidszone, september 2000
Gemeente Hilversum vraagt om meetpunten vliegtuiglawaai, september 2000
Kabinet stelt nieuw stelsel milieunormen voor Schiphol vast, juli 2000
"Kabinet kleedt beloofde milieunormen Schiphol uit", juli 2000
Natuur en Milieu wil groot netwerk meetpunten voor Schiphol, juni 2000
Landingsrechten Schiphol meer afhankelijk van geluidniveau, juni 2000

De Kooy

Meer burgergebruik De Kooy, september 2003

Hilversum

Provincies en gemeenten in de clinch vanwege vliegveld en bouwplan, januari 2013
Nieuw luchthavenbesluit maakt wellicht meer bebouwing mogelijk, mei 2011
Provincie Utrecht tegen wijziging vliegveld Hilversum, oktober 2010
Utrecht protesteert tegen uitbreiding vliegveld Hilversum, april 2008
Provincie Utrecht werkt niet mee aan wijziging aanvliegroutes Hilversum, februari 2005

Zaventem (Brussel)

Dwangsom voor Belgische overheid vanwege Zaventem, november 2014
Stop oneerlijke concurrentie en geef Zaventem vleugels, januari 2014
NV-A: "Opheffing vliegverbod vermindert geluidshinder Zaventem", mei 2012
Luchtvaart immissie-eisen toegestaan, mits niet neerkomend op vliegverbod, oktober 2011
Vlaams actieplan Brussels Airport gericht op bouwvoorschriften, september 2010
Strengere geluidsnormen voor luchthaven Zaventem, oktober 2009
Staat moet dwangsommen betalen aan inwoners Brusselse oostrand, april 2007
Belgische Raad van State verwerpt geluidsnormen Zaventem niet, juni 2006
Alles opofferen aan de groei van Zaventem voor Groen! geen optie, augustus 2005
Groen! "Stop nachtvluchtenvaudeville... ", april 2005
Groen!: "Afbouw nachtvluchten enig alternatief Zaventem", januari 2005
Federale regering België vraagt DHL om vlootvernieuwing, oktober 2004
Minister Tavernier vecht Brusselse geluidsnormen aan, maart 2004
DHL en Luchthaven Zaventem, februari 2004
Groen! vraagt minder nachtvluchten Zaventem, februari 2004
Vlaamse Alliantie: "nachtvluchten worden gespreid... over Vlaams-Brabant", augustus 2003
Geluidsimissienormen voor Zaventem worden bijgesteld, maart 2002
BIAC en DHL moeten milieuvergunning luchthaven Zaventem toepassen, februari 2002
Geluid rond Brussels International Airport, maart 2001
Aangescherpte milieuvergunning voor luchthaven Zaventem, november 2000  

Volkel

Helft avondvluchten JSF Volkel moet "geëxporteerd", januari 2015
Recordaantal klachten van omwonenden vliegbasis Volkel, december 2009
Kamerlid VVD vraagt naar mogelijkheid bouwen boven 45 kE, mei 2009

Nederland algemeen

Nog geen resultaten F-35 (vervanging F-16), oktober 2014
Ontwaakreacties luchtvaart beter voorspeld met relatieve dosismaat, februari 2014
Geluidsaspecten JSF: LAmax wellicht hoger dan F16, november 2013
Afronding van het klachtenmeldpunt Vlieglawaai.nl, april 2013
Trade-off luchtvaart tussen geluid en CO2 uitstoot, februari 2013
JSF maakt meer geluid dan F-16, februari 2013
Defensie vraagt gemeente bewoners nieuwbouw te informeren, juni 2012
Actualisatie luchtvaartnota, februari 2011
NLR maakt geluidgegevens vliegtuigen toegankelijk, februari 2011
Onderzoek naar glijvluchten gedurende de gehele nacht, januari 2011
RIVM: Joint Strike Fighter circa 8 dB hoger piekniveau dan F-16, januari 2011
RIVM start met second opinion geluid Joint Strike Fighter, augustus 2010
Waterinjectie maakt proefdraaien F-16 stiller, maart 2010
Defensie analyseert klachten over militaire luchtvaart, februari 2010
Provincies krijgen gezag over kleinere luchthavens, december 2009
Provinciale Staten Utrecht stemmen in met Luchtvaartnota, december 2009
Provincies krijgen gezag over kleinere luchthavens, november 2009
Kamerlid VVD vraagt naar mogelijkheid bouwen boven 45 kE, mei 2009
Eerste Kamer kritisch over aanpak luchtvaart en rol provincies, januari 2009
Ingezonden artikel NLR: "Het berekenen van vliegtuiggeluid", september 2008
Nieuwe fase in onderzoek geluidshinder luchtvaart, augustus 2008
Vliegtuiggeluid draagt bij aan hoge bloeddruk, maart 2008
Export F-16 geluid naar Noord-Amerika, maart 2008
Suggestie van invloed heeft effect op geluidsbeleving, september 2007 B&W Winterswijk maken bezwaar tegen verlenging baanlengte vliegveld Wenningfeld, juni 2007
Geluidsoverlast vliegtuigen nu live op internet, januari 2007
Vertraging decentralisatie luchthaventaken, december 2006
Zeggenschap over regionale luchthavens naar provincies, maart 2006
Aanpassingen laagvliegroute boven Hardenberg na klachten, januari 2006
Snorvliegtuigjes veroorzaken overlast in Twello, januari 2006
Ruimte voor woningen bij Roermond door verkleining contour, oktober 2005
Planbureau: Groei regionale luchthavens beperkt door geluidsoverlast, oktober 2005
F-16's door geluidsbarričre voor onderschepping, januari 2005
Convenant reclamevliegen leidt tot minder klachten, maart 2004
Aanpak geluidsoverlast regioluchthavens, april 2004
Geluidsbelasting in Nederland door de luchtvaart , maart 2004
Geen vliegverbod boven stiltegebieden, juni 2003
ANVR: "Luchtvaartheffingen drijven reissommen op", maart 2003
Platform: "Overheid creëert schijnoplossingen bij vliegvelden", januari 2003
Platform luchtvaart: "Geef mensen invloed op geluidblootstelling", juli 2002
Nieuwe EU richtlijn terugdringen lawaaiige vliegtuigen, april 2002
Convenant reclamesleepvliegen van kracht, maart 2002
Hoogleraar Stallen: geluidhinder is meer dan decibellen, februari 2002
Nachtvluchten schending mensenrechten?, november 2001
Symposium: De toekomst van Duurzaam Vliegen, november 2001
Veiligheid voor Nederlander belangrijker dan geluidshinder, april 2001
Commissie voor conversie Kosten eenheden naar Lden opgericht, juli 2000

België algemeen

Geluidsoverlast door luchthaven Luik/Bierset, april 2008
Minder geluidsoverlast voor omwonenden Luchthaven Antwerpen, juli 2005
Jan Peumans reageert op uitspraken ministers over vliegveld Bierset, oktober 2004
Europa spreekt België aan op uitvoer richtlijn luchtvaartlawaai, juli 2003
Agalev: "Meer dan ooit: afbouw nachtvluchten blijft noodzakelijk", januari 2003

Maastricht  Aachen Airport

Onderzoek geluidsoverlast proefdraaien Maastricht Aachen Airport, april 2013
Aanwijzingsbesluit Maastricht Aachen Airport in stand gelaten, augustus 2012
Uitspraak Raad van State over Maastricht Aachen Airport, maart 2008
Goede naleving op luchthaven Maastricht, september 2006
Maastricht Aachen Airport: lawaaiige hulpvluchten liefst overdag, juni 2005
Raad van State vernietigt wijzigingsbesluit Beek, maart 2004
Luchthaven Beek: "Vernietiging Interim Aanwijzing MAA Zonder feitelijke gevolgen", maart 2004
Planologische Kernbeslissing luchthavens Maastricht en Lelystad, januari 2003
Ontwerp nieuwe milieuvergunning Maastricht Aachen Airport, januari 2003
Overschrijding geluidzone Maastricht Airport, mei 2000

Lelystad

Veel zienswijzen over concept luchthavenbesluit Lelystad Airport, november 2014
Commissie: "MER Lelystad Airport onvolledig", oktober 2014
Positief kritische geluiden infoavond Lelystad over Lelystad Airport, augustus 2014
Ontwerp besluit Lelystad Airport, juli 2014
Kritiek op uitbreiding Lelystad Airport, juli 2014
GroenLinks vreest toename geluidhinder door Lelystad Airport, maart 2014
Raad van State: Ontwikkeling luchthaven Lelystad kan verder, maart 2014
Zorgen om vliegroutes Lelystad Airport, oktober 2013
Resultaten geluidsmetingen 2012 vliegverkeer Dronten bekend, juni 2013
Aanwijzingsbesluit luchthaven Lelystad voor de 4e keer vernietigd, januari 2012
Lelystad Airport kan zich ontwikkelen tot zakenluchthaven, december 2009
Ministers: groei Lelystad Airport niet ten koste van natuur, november 2009
Dronten onderzoekt gevolgen vliegveld, april 2009
Ten derde male wijzigingsbesluit vliegveld Lelystad vernietigd, november 2007
B&W Lelystad presenteren integrale visie uitbreiding Lelystad Airport , april 2007
Natuurorganisaties willen rondvlucht boven Flevoland, maart 2007
Geen goedkeuring bestemmingsplan Lelystad luchthaven, april 2006
Provincie: Meer vliegverkeer Lelystad mag niet leiden tot problemen geluidoverlast, februari 2003
Planologische Kernbeslissing luchthavens Maastricht en Lelystad, januari 2003
Antwoord op kamervragen vliegveld Lelystad, oktober 2001
Procedure uitbreiding Luchthaven Lelystad, juli 2001

Laarbruch

Grensoverschrijdende handhaving toekomstige luchthaven Niederrhein, april 2003
Winterswijk vreest uitbreiding recreatieve luchtvaart Duitsland, november 2002
Aarzelingen in Europees Parlement ombouw Laarbruch, februari 2002

Helikopters

Provincie mag eisen stellen aan luchtvaart buiten luchthavens, november 2014
Geluid helikopterbladen zichtbaar gemaakt, maart 2014
Gehoorproblemen bij piloten NH-90 helikopter, maart 2014
Trillingsmetingen Chinook helikopters, januari 2014
Gemeente en provincie meten geluid helicopters, november 2013
Defensie tegen publiceren geluidsmetingen helikopters, oktober 2011
Snelle camera’s registreren helikoptergeluid, mei 2011
Ministerie van Defensie herziet laagvlieggebieden helikopters, augustus 2010
Onderzoek naar tijdelijke helihaven Den Haag, augustus 2009
Apache helikopters gestart met avondvliegen, oktober 2008
Avondvliegen Chinook en Cougar helikopters, juni 2008
Geluidsmetingen helikopters Luchtmachtbasis De Peel, april 2008
Expertmeeting helikopterhavens: Meer licht op complex onderwerp, maart 2007
Lokale overheid bevoegd gezag voor geluid Helihavens, december 2006
Nog geen onderzoek geluidshinder traumahelikopters, februari 2006
Geluidsmeting luchtmachthelikopters in Lopik, december 2005
Inzet traumahelicopters nog niet geregeld, april 2005
Kamervragen helikopterhaven Amsterdam, december 2003
Amsterdam krijgt helihaven, november 2003
Nieuwe regels voor trauma helikopters, maart 2003
Ingezonden brief: "Kom van dat dak af!", oktober 2002
Traumahelicopter Nijmegen mogelijk aan de grond, september 2002
Traumahelicopters: De "H" van Hospitaal, december 2001
NSG: Vrij baan voor traumaheli’s, december 2001
Traumahelikopter Groningen mag zes vliegbewegingen uitvoeren, juni 2001
Vragen over vliegverbod traumahelikopter, februari 2001

Rotterdam

GroenLinks: Geen nachtvluchten op Rotterdam Airport, augustus 2010
GS: "Strikte handhaving leidend voor vergunning Rotterdam Airport", juni 2009
Minder klachten Rotterdam Airport door economische crisis, mei 2009
Schiedam stuurt aan op sluiting Rotterdam Airport , juli 2008
Rotterdam Airport mag lawaaivlucht niet weigeren, april 2008
Tupolev vlucht leidt tot klachten, januari 2008
Zuid-Holland: Advies aanwijzing Rotterdam Airport, oktober 2007
Advies nachtvluchten Rotterdam Airport na de zomer, augustus 2007
Kabinet wil 's nachts zelf op Rotterdam vliegen, juni 2007
Vakantievluchten weg uit Rotterdam, maart 2006
Rotterdam Airport hoeft geen boete te betalen - overschrijding komt door vluchten overheid, november 2005
Reacties op het artikel "Rotterdam Airport hoeft geen boete te betalen", november 2005
Bergschenhoek vreest voor leefbaarheid vanwege Rotterdam Airport, oktober 2005
PvdA: "Rotterdam airport verdient rode kaart", maart 2005
Trainingsvluchten op Rotterdam Airport voortaan taboe, januari 2005
Rotterdam Airport mag voorlopig gebruik maken van verruimde openingstijden, december 2004
Zuid-Holland reageert op verruiming openingstijden Rotterdam Airport, oktober 2004
Landingen tot 24.00 uur op Rotterdam Airport, september 2004
Rotterdam past bestemmingsplannen aan wegens vliegveldcontouren, april 2004
Verruiming nachtelijke openstelling Rotterdam Airport: alleen bij draagvlak in de regio, februari 2003
Laagvliegen boven het Kootwijkerzand, februari 2003
B&W van Rotterdam vragen ruimere mogelijkheden vliegveld, januari 2003
Nachtvluchten op Rotterdam Airport aan banden gelegd, november 2001
Antwoord op kamervragen vliegveld Rotterdam, oktober 2001
Advies over de zienswijzen Rotterdam Airport ter inzage, mei 2001
Ontwerp-aanwijzing en MER Rotterdam Airport, januari 2001
Rotterdam: onderzoek uitplaatsing kleine luchtvaart, geluidmonitoring, september 2000

Soesterberg

Soest: "Burgerluchtvaart op Soesterberg luchtkasteel" , april 2005
Raad van State stelt kleinere geluidscontouren vliegveld Soest vast, december 2004
Nog geen duidelijkheid over mogelijke inkrimping geluidszone Soesterberg, december 2002
Nog geen verkleining geluidszone Soesterberg, maart 2001

Hoogeveen

Hoogeveen krijgt eerste luchthavenbesluit, februari 2012
Hoogeveen vraagt provincie om kleinere geluidscontour rond vliegveld, februari 2010
Onderzoek toekomst vliegveld Hoogeveen, november 2002

Buitenland

Yosemite Park in VS verbiedt drones wegens geluid, juni 2014
Europees Parlement stemt over geluidsoverlast luchthavens, januari 2013
Londen overweegt luchthaven in de Theems, oktober 2008
GroenLinks en Groen! voeren Europabrede actie tegen nachtvluchten, februari 2005
Groenen willen Europese regels nachtvluchten, december 2004
EU-onderzoek naar goedkopere, milieuvriendelijkere en stillere vliegtuigen, maart 2004
Actie bij Europees Parlement tegen nachtvluchten, april 2004
Uitspraak Europees Hof over nachtvluchten Heathrow, augustus 2003
Meer hinder dan verwacht na openstellen nieuwe startbaan Vancouver, april 2002
Luchtmacht oefent nachtvliegen in Noorwegen, december 2001

Geilenkirchen

Gezondheidsonderzoek Geilenkirchen, oktober 2014
Nieuwe subsidie voor geluidmetingen AWACS, juni 2014
Rijk draagt nog 3 jaar bij aan meetsysteem Geilenkirchen, juni 2013
Validatie afname geluidbelasting AWACS Geilenkirchen, juni 2013
Minister: "Fors minder geluidsoverlast door AWACS", mei 2013
Contra-expertise metingen Geluidsnet AWACS, januari 2013
Actie Groen Front over lawaai AWACS onzeker, februari 2012
Geluidsmaatregelen Awacs Geilenkirchen, december 2011
Raad van State veegt NIMBY besluit Onderbanken van tafel, mei 2010
Defensie over hinderverminderling AWACS, mei 2010
Gedeputeerde Limburg wil resultaat op AWACS dossier: "De maat is vol", mei 2010
Defensie over uitwerking aanbevelingen geluidsreductie Geilenkirchen, februari 2010
Motie geluidhinder AWACS uitgevoerd zonder concreet resultaat, juli 2009
Onderbanken: "Opkopen woningen geen oplossing", juni 2009
Minister Cramer neemt beslissing over bezwaren Onderbanken, september 2008
RIVM onderzoek geluidseffecten Geilenkirchen, september 2008
Eerste resultaten van geluidsmetingen AWACS bekend, augustus 2008
Cramer bespreekt geluid AWACS - VVD: "regering doet te weinig", juli 2008
Onderzoek bevestigt geluidsoverlast NAVO-vliegbasis, juni 2008
Aanpak geluidsoverlast AWACS, april 2008
SP wil luchtruim sluiten voor lawaaiige NAVO-vliegtuigen, januari 2008
Minister Cramer wil oplossing geluidsoverlast Onderbanken, november 2007
Besluit bomenkap Schinveld voor geluid onzorgvuldig voorbereid, augustus 2007
Raad van State: Geluidskaarten Awacs hoeven niet openbaar, juli 2007
Provincie Limburg ondersteunt permanente geluidsmeting AWACS, april 2007
Geen vliegverbod voor AWACS vliegtuigen boven Nederland, maart 2007
Bomenkap Onderbanken heeft geen effect op Geluid, oktober 2006
Afspraken over AWACS vliegtuigen, maart 2006
Geluidmetingen na het afzagen van bomen in deel Schinveldse bos, februari 2006
Open brief van provincie Limburg aan NAVO over AWACS, februari 2006
GroenFront! maakt AWACS lawaai bij woning minister, december 2005
Onderbanken wil permanente geluidsmetingen Awacs, december 2005
Minister VROM: Geen gehoorschade door Geilenkirchen, juni 2005
Geluidmetingen AWACS vliegtuigen, juni 2004
Nimbyverzoek voor afzagen bomen bij NAVO-basis, juni 2004
Binnenkort besluit afzagen bomen NAVO basis door minister, januari 2004
Mogelijk stillere motoren AWACS Geilenkirchen, januari 2004
Wellicht NIMBY procedure afzagen bomen vliegveld Geilenkirchen, november 2003
Fors meer klachten vliegbasis Geilenkirchen, december 2000

Eindhoven

Meer hinder met Lden berekeningen uitbreiding Eindhoven Airport, augustus 2014
Uitkomsten belevingsonderzoek vliegveld Eindhoven, juli 2013
Transavia test “glijvluchten” op Eindhoven Airport, november 2012
Raad van State: geluidzone rond vliegveld Eindhoven herzien, september 2009
Raad van State: 'zware' civiele vluchten op vliegveld Eindhoven, september 2009
Overeenkomst Eindhoven Airport voorgelegd aan gemeenteraad, januari 2008
Kamervragen over vliegveld Eindhoven en mogelijk vertrek van Ryan Air, mei 2007
Vliegbasis Eindhoven bewaakt vliegroutes, juli 2001
Aantal vliegbewegingen boven vliegveld Eindhoven beperkt, februari 2001

Eelde

Mogelijk verhoging landingsgelden lesvliegtuigen op Eelde, juni 2012
Raad van State in 3e uitspraak: Startbaan Eelde mag worden verlengd, maart 2012
Glijvlucht op Groningen Airport Eelde, maart 2012
Luchthaven Eelde krijgt positief advies inzake baanverlenging, september 2005
Dalende lijn in klachten over lawaai vliegverkeer Groningen Eelde, oktober 2004
Raad van State vernietigt baanverlenging Eelde: Lden ipv Ke, januari 2004
Groen Links is blij met uitspraak Raad van State over baanverlenging Eelde, januari 2004
Staatssecretaris: Alleen vertraging baanverlenging Eelde, januari 2004
Aanwijzingsbesluit Airport Eelde: basis voor baanverlenging, mei 2001

Gilze-Rijen

Vliegveld Gilze Rijen krijgt kleinere geluidszone, juli 2013
Geluidmeetpunten rond vliegbasis Gilze-Rijen, november 2012

Midden-Zeeland

Extra toezicht op helikoptervluchten Luchthaven Midden Zeeland, september 2007
Luchtvaartterrein Midden-Zeeland krijgt geluidszone, oktober 2000

Drachten

BKL contour Vliegveld Drachten, januari 2004

Twente

College Hengelo stemt in met doorstart luchthaven Twente, maart 2005

Weeze

Airport Weeze en gemeente Bergen sluiten overeenkomst, juni 2010

Kempen

"Geen bevoegd gezag" Kempen Airport voor behandelen klachten overlast, maart 2011