Kartering en actieplannen


Actieplannen

Actieplannen rijksinfrastructuur vastgesteld, februari 2014
In Actieplan Dordrecht meer dan alleen stil asfalt, december 2013
Kabinet vindt EU Richtlijn omgevingslawaai niet nodig, juli 2013
Hengelo stelt Ontwerp actieplan Omgevingslawaai 2013-2018 vast, juni 2013
Provincie Gelderland als eerste gereed met Actieplan geluid, januari 2013
Inventarisatie geluidknelpunten langs Rijkswegen Zuid-Holland, mei 2012
Rapportage aan Europese parlement over EU richtlijn, februari 2012
Antwerpse actievoerders: "Actieplan is lege doos", februari 2011
Innonoise publiceert boek "Geluid als 2e kans", juli 2010
Vlaamse Bond Beter Leefmilieu: zorgen over actieplan, mei 2009
Amsterdam doet onderzoek naar stille plekken, december 2008
Tachtig procent gemeenten te laat met geluidsplan, oktober 2008
Gemeente Delft stelt Actieplan Geluid vast, oktober 2008
Definitief actieplan voor Rijkswegen vastgesteld, oktober 2008
NSG: "B&W Utrecht lappen wetgeving aan hun laars", augustus 2008
Noord-Holland: 144 km stil asfalt de komende vijf jaar, juli 2008
Actieplan: Provincie Gelderland legt stiller asfalt aan, juli 2008
Actieplan: Provincie Groningen ook stil asfalt, juli 2008
Ontwerp-actieplannen rijkswegen, spoorwegen en Schiphol, april 2008

Kartering

Geluid in de EU: Nederland doet het niet slecht, december 2012
CNOSSOS-EU: nieuwe rekenmethode voor geluidkartering 2017, oktober 2012
Geluidbelasting o.a. in regio Alkmaar in kaart gebracht, augustus 2012
Internet consultatie over de EU richtlijn omgevingslawaai, augustus 2012
Verslag aan het Europees parlement over de uitvoering van de END richtlijn, juli 2011
Onzekerheid van geluidscontouren uit grid berekeningen, mei 2011
Documenten 2e tranche kartering en actieplannen verschenen, maart 2011
Tweede tranche agglomeratiegemeenten aangewezen, oktober 2010
Geluidskaarten Antwerpen klaar - geluid bijna nergens onder WHO norm, april 2010
Kaart met geluidzones toegevoegd aan Deventer Milieuatlas, april 2008
Presenteer uw resultaten op Internet met Google Maps (advertentie), december 2007
NSG: Aantal gemeenten schiet tekort met geluidskaarten, november 2007
Zoeken naar je huis op gemeentelijke geluidskaarten, september 2007
Bijna 400.000 woningen met meer dan 55 Lden langs rijksinfrastructuur, augustus 2007
Provincie Utrecht presenteert eerste resultaten geluidskartering, juli 2007
Provincie Gelderland heeft als eerste provincie totaalbeeld van geluidoverlast, april 2007
SenterNovem verstrekt brongegevens rijkswegen, december 2006
EU richtlijn: Gerechtelijke stappen tegen elf lidstaten, augustus 2005
Geluidshinder Vlaanderen weldra in kaart gebracht, juli 2005
Verkeerslawaai in Nieuwegein valt mee, juli 2005
Akoestisch zwarte punten Brussel onderzocht, juli 2004
Risicokaarten op Internet, mei 2003