Jurisprudentie


Werkruimte GPP mag structureel opgevuld, november 2014
Provincie mag eisen stellen aan luchtvaart buiten luchthavens, november 2014
Raad van State: APV geldt niet; geluid wegen valt onder Wgh, oktober 2014
Raad van State: Vakantiepark verdient bescherming, september 2014
Bij uitwerkingsplan is uitstel hogere waarde besluit mogelijk, februari 2014
Honden trainen, schieten en crossen in bestemmingsplan Cuijk, januari 2014
Rechtbank: Werkruimte GPP niet voor snelheidsverhoging, december 2013
Rechtbank: Uitspraken aanpassing snelheid Brabant, december 2013
Ondanks voorkeurspositie geen belang bij hogere waarde, december 2013
Afscherming niet bestaand gebouw ten onrechte meegerekend, november 2013
Verbod op nachtelijk rangeren en overstand met draaiende motor, maart 2013
Raad van State: Degelijk akoestisch onderzoek nodig bij 30 km/h wegen, maart 2013
Raad van State: Zonebeheerplan niet doorslaggevend voor vergunning, december 2011
Interessante elementen in uitspraak Raad van State A1 't Gooi, april 2011
Advocaat-generaal EU-hof: Lidstaten mogen maatregelen nemen overschrijding geluidimmissie, maart 2011
Anti-hagelkanon is inrichting, gebruik niet onthefbaar via APV, oktober 2010
Raad van State over geluid geleidehondenschool Almere, oktober 2010
Besluit woonwagenterrein Helmond vernietigd, augustus 2010
Raad van State vernietigt besluit geluidswal, augustus 2010
Raad van State: Lagere blaftijd honden niet onderbouwd, juli 2010
Goals moeten van trapveldje weg: overlast onrechtmatig, juni 2010
Raad van State: Dwangsom bierbrouwerij in strijd met beleid, mei 2010
Raad van State doet uitspraak in zaak Leger des Heils vs Zutphen , mei 2010
Raad van State opnieuw over binnenterrein, april 2010
Raad van State: Binnenwaarde bij milieuvergunning toetsen aan totale geluid weg, februari 2010
Raad van State: Geen deugdelijke motivering laagfrequent geluid emplacement, februari 2010
Raad van State: ProRail moet rangeergegevens bijhouden, december 2009
Bezwaren Stichting Helihinder: Wel ontvankelijk, november 2009
Raad van State: Piekgeluid milieuvergunning ook voor kantoor toetsen, oktober 2009
Raad van State doet uitspraak over Geluidplan Spoedwet wegverbreding, oktober 2009
Gemiddelde hond blaft zes keer per uur, september 2009
Orkest verantwoordelijk voor gehoorschade cellist, september 2009
Raad van State: Hanengekraai is tonaal geluid, april 2009
Dwangsom voor Gemeente: geen handhavingsbesluit binnen 4 weken, april 2009 "Uitspraak legt bom onder huidige praktijken bestemmingsplannen", maart 2009
Raad van State: "Fontein is geen inrichting", maart 2009
Uitspraak RvS over Activiteitenbesluit: Binnenterrein of buitenterrein?, februari 2009
Raad van State over vermeende partijdigheid onderzoeksbureau, december 2008
Bussen rijden te hard; gemeente handhaaft niet, juli 2006
Milieuvergunning schietclub op Veluwe vernietigd, mei 2006
Provincie verleende terecht milieuvergunning aan constructiebedrijf, januari 2006
Ministeries besluiten te laat op bezwaren over luchthaven Lelystad, januari 2006
Staatsblad, Staatscourant en NEN normen, tweede halfjaar 2005, januari 2006
Bestemmingsplan Stationseiland Amsterdam afgekeurd door Raad van State, maart 2005
Raad van State: "milieuvergunning ADO stadion ten onrichte verleend", februari 2005
Rijdende rechter doet uitspraak over hinder van windgong, februari 2005
StAB-Jurisprudentietijdschrift, vierde kwartaal 2004, februari 2005
StAB-Jurisprudentietijdschrift, 3e kwartaal 2004, november 2004
Hanteren van oneigenlijke argumenten bij bestuursrechter, september 2004
Raad van State uitspraak over wegdekcorrectie ZOAB bij lage snelheid, juli 2004
Raad van State: Gemeente bevoegd tot handhaving Besluit geluidhinder spoorwegen, juni 2004
StAB-Jurisprudentietijdschrift, 1e kwartaal 2004, juni 2004
Raad van State vernietigt hogere waarde besluit A50, april 2004
Inhoud Nieuwsbrief StAB 4e kwartaal 2003, januari 2004
Raad van State: bezwaar van niet belanghebbende tegen hogere waarde is niet ontvankelijk, december 2003
Inhoud Nieuwsbrief StAB 3e kwartaal 2003, oktober 2003
Reeds 40 jaar gedoogde woning krijgt geen geluidsisolatie, oktober 2003
Gemeente hoeft geen geluidsmetingen school uit te voeren, september 2003
Raad van State: Provincie bevoegdheid hogere waarde procedure niet aan gemeente overdragen, juli 2003
Raad van State: van der Valk moet geluidsscherm plaatsen, juli 2003
Nogmaals: Asielzoekerscentrum, mei 2003
Beroep tegen aanleg geluidwal met vuilstortmateriaal ongegrond verklaard, februari 2003
Raad van State: nog geen aanleg MTC in Valburg, september 2002
Rechtbank: Asielzoekerscentrum wel geluidgevoelig, juni 2002
Raad van State: Breda mag doorgaan met aanleg geluidswal, september 2001
Raad van State: Verplaatsing Grolsch Enschede toegestaan, juli 2001
Uitspraak Raad van Staten over Geilenkirchen, juli 2001
Rechtbank Breda: rekenmethode TOMAS prevaleert boven SRM II, mei 2001
Gedeelte van het tracébesluit A4, Dinteloord - Bergen op Zoom vernietigd, februari 2001
Raad van State: afwijzing schorsingsverzoek Milieudefensie voor uitbreiding Schiphol, december 2000