Gezondheid


RIVM publiceert nieuwe milieugezondheidsrisico's, september 2014
RIVM: normen ontoereikend voor trillingen tijdens zwangerschap, februari 2014
Ontwaakreacties luchtvaart beter voorspeld met relatieve dosismaat, februari 2014
Geluid op intensive care zoveel mogelijk voorkomen, februari 2014
Verhoogde ontwaakkans door repeterende impulsgeluiden, oktober 2013
Deens onderzoek naar relatie verkeerslawaai en diabetes, juni 2013
GGD wil normen voor gezondheid in Omgevingswet, maart 2013
Geluidhinderdoden breed in de pers uitgemeten, juli 2011
WHO: "nieuw bewijs voor gezondheidseffecten van omgevingslawaai", april 2011
Verkeerslawaai is risicofactor voor beroerte, februari 2011
Wonen onder vliegroute verhoogt risico hartaanval, november 2010
Geluid in werkomgeving maakt mensen ongezond, november 2010
Reactie bij: "Drie op de honderd mensen overlijden door lawaai", februari 2010
Drie op de honderd mensen overlijden door lawaai, januari 2010
Nachtelijk geluid veroorzaakt moeheid in de ochtend, november 2009
WHO geeft richtlijn voor geluid en slaapverstoring, november 2009
Hogere bloeddruk in huis langs drukke weg, oktober 2009
Vliegtuiggeluid draagt bij aan hoge bloeddruk, maart 2008
Groot aantal dodelijke hartaanvallen door verkeerslawaai binnen EU, maart 2008
NSG: "Geluidshinder dreigt milieuprobleem nr. 1 te worden", maart 2007
Gezondheid rond Schiphol stabiel maar mogelijk bloeddrukeffect, juni 2006
Veel hinder en slaapverstoring door wegverkeer in Rijnmond, januari 2005
Over de invloed van geluid op de slaap en de gezondheid, oktober 2004
Pronk en Borst versterken lokaal milieu- en gezondheidsbeleid, december 2001