Beleid


Geluid in Mobiliteitsbeeld 2014, november 2014
Monitor Infrastructuur en Ruimte, oktober 2014
Leerlingen aan de slag als geluidsadviseurs, oktober 2014
T&E: "Europees parlement beschermt industrie ipv burgers", december 2013
"EU-burger betaalt te veel voor maatregelen verkeerslawaai", december 2013
Proefschrift Miriam Weber: "Geluidbeleid gezond beleid?", december 2013
Kabinet vindt EU Richtlijn omgevingslawaai niet nodig, juli 2013
Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving, juli 2013
Planbureau: Elektrisch rijden goed voor geluid, december 2012
LNG-initiatief in Noord-Nederland, december 2012
Veel geld voor geluid in begroting Infrafonds, oktober 2012
Politieke keuze: minder geluidhinder of minder reistijd?, november 2012
Nulmeting Planbureau Leefomgeving, oktober 2012
Loslaten geluidwetgeving levert besparing van 79 miljoen, augustus 2012
Atlas Leefomgeving geopend, april 2012
MIRA rapport over geluidhinder in Vlaanderen, april 2012
Promotie planoloog: "Decentralisatie milieubeleid werkt niet", november 2011
Geluid in de begroting, oktober 2011
RIVM introduceert begrip Groepsgeluidbelasting, mei 2011
Programma Stiller Stadsverkeer gestopt, december 2010
Utrecht op zoek naar stilte in stad, december 2010
Geluid in regeerakkoord en gedoogakkoord, oktober 2010
Meerjarenprogramma Geluidsanering in MIRT projectenboek, oktober 2010
Balans Leefomgeving 2010, oktober 2010
De geluidsvoetafdruk - bewustwording van eigen geluidgedrag, mei 2010
Minister Eurlings over snellere en betere besluitvorming, maart 2010
Reacties op artikel over evaluatie hogere waarde procedure, juni 2009
Planbureau rapporteert over realisatie milieudoelen 2009, juni 2009
VROM en V&W jaarverslagen over 2008, juni 2009
VROM-Inspectie evalueert hogere waarde procedure door gemeenten, mei 2009
Provincies over nieuwe geluidswetgeving, januari 2009
Kamerleden vragen om fundamentele herbezinning geluidbeleid, december 2008
V&W verantwoordelijk voor besteding ca. € 1 miljard voor sanering, november 2008
'Gebiedsgericht geluidbeleid' in gemeente Aalten, november 2008
Geen nieuws op Prinsjesdag, oktober 2008
Overeenstemming over aanpak van geluidshinder in Limburg, oktober 2008
Promotie Hans Nijland: Het prijskaartje van geluidhinder, oktober 2008
Weerwoord VROM Directie LMV op de reacties op “een krachtig geluidbeleid, mei 2008
NSG: "Wet geluidhinder heeft gefaald", mei 2008
Weinig burgers kennen geluidsnormen voor woonomgeving, mei 2008
Twee feiten in het belang van geluidshinderbestrijding, februari 2008
Gemeente Lansingerland stelt beleidsregels vast voor verlenen hogere waarden, januari 2008
IPG leidt tot besparing van minimaal 290 miljoen euro, januari 2008
Brieven naar aanleiding van "krachtig geluidbestrijdingsbeleid", december 2007
Minister Cramer: "al sinds 30 jaar een krachtig geluidbestrijdingsbeleid", november 2007
Milieubalans 2007: Geluidknelpunten afgenomen; stilte schaarser, oktober 2007
Kabinetsreactie op Geluid in de Milieubalans 2007, oktober 2007
Milieu- en Natuurplanbureau toetst regeerakkoord, april 2007
NSG: "Geluidshinder dreigt milieuprobleem nr. 1 te worden", maart 2007
Geluidnota gemeente Utrecht vastgesteld, maart 2007
MKB-Midden Nederland wil o.a. terrasvergunning schrappen, maart 2007
Verkiezingsprogramma's 2006, november 2006
"Lokaal geluid" hoog op de Toekomstagenda, juni 2006
Toekomstagenda Milieu over Geluid, mei 2006
VNG wil duidelijke randvoorwaarden van het rijk, mei 2006
Milieubescherming matig in vergelijking met andere landen, februari 2006
Een derde bouwprojecten stagneert door milieuregelgeving, januari 2006
VROM, Publieksagenda en burgerparticipatie, december 2005
Nederlands Kabinet: "aanscherping emissienormen moeizaam proces", november 2005
Voorbereiding op EU Milieuraad: Europese Milieu Agenda, november 2005
Gemeente Apeldoorn pakt geluidshinder aan, maart 2005
Gebiedsgericht geluidsbeleid Zeist, december 2004
Wetsvoorstel Stad en Milieu naar Tweede Kamer, december 2004
NSG: "Overheidsbeleid faalt, hinder door lawaai neemt toe", november 2004
Wetsvoorstel Stad en Milieu naar Tweede Kamer, november 2004
Nota Mobiliteit en reacties daarop, november 2004
Milieuraad EU wil versnelde aanpak verkeersproblemen, november 2004
Door VNG gewenste aanpassingen geluidwetgeving, november 2004
Kabinet wil aanscherping verkeersemissies geluid, juli 2004
NSG: EU richtlijn is extra drukmiddel voor gehinderden, juli 2004
Wist u dat.... 10 miljoen mensen kans op gehoorschade hebben in de EU, juli 2004
Reacties op de Nota Ruimte, juni 2004
CDA Senator van Gennip: "We zijn toe aan een derde generatie milieubeleid", juni 2004
Milieubalans 2004: het blijft tobben met geluid, juni 2004
Hoofdlijnen Nota Mobiliteit, juni 2004
Verkeerslawaai, wie doet er wat aan?, maart 2004
Ministerie van VROM start met verminderen van regels, januari 2004
Drie geluidsvragen bij behandeling begroting Verkeer en Waterstaat, december 2003
Uitgestelde saneringsprojecten 2003 en 2004, december 2003
Plan voor minder VROM regels, november 2003
Provincie akkoord met meer geluid in stedelijk Almere Poort, november 2003
Geluidbeleid gemeente Delfzijl, oktober 2003
Staatssecretaris van Geel over Europese milieu richtlijnen, juli 2003
Formatie: weinig milieu en nergens geluid in akkoord, juni 2003
Samenvatting Milieubalans 2003, mei 2003
Van Geel: Voor milieubeleid extra maatregelen noodzakelijk, mei 2003
Nota 'Zicht op Bredaas geluid' vastgesteld, april 2003
VROM notitie "Vaste waarden, nieuwe vormen", december 2002
VROM: "Recreatiewoningen worden gewone woningen", december 2002
Groen Links: Minder herrie door Europees geluidsbeleid, april 2002
Milieubeleidsplan Provincie Noord-Holland, februari 2002
Antwoorden kamervragen over het MIT, januari 2002
Pronk en Borst versterken lokaal milieu- en gezondheidsbeleid, december 2001
Vertraging procedures tracéwet bij 5 projecten, december 2001
Tussenstand Stad en Milieu, oktober 2001
Minister Pronk presenteert het NMP4, juli 2001
Reactie Stichting Natuur en Milieu op NMP4, juli 2001
Uittreksel uit de Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening, februari 2001
PvdA wil objectievere inpassing, januari 2001
NSG: "Europees geluidsbeleid nog verre van volwaardig", december 2000
Nationaal verkeers- en vervoersplan, november 2000
Werkgroep "Vergroening van het fiscale stelsel" - fiscale geluidheffing?, november 2000
Milieubalans 2000 en Milieuverkenning 2000-2030, oktober 2000
Prinsjesdag 2000 - Begroting Ministerie VROM, oktober 2000
Experiment Stad en Milieu Scheveningen haven, oktober 2000
Milieulasten van bedrijven in 1999 gestegen, september 2000
Kamerlid wil bronmaatregelen, juli 2000
Onderzoek Rekenkamer naar verantwoording van het geluidhinderbeleid, juli 2000