Het archief van Geluidnieuws op auteur


T. Andringa Spraakherkenning in ruis maart 2002
Robert Baars Substitutiemetingen in de industrie mei 2008
Tom Basten Een nieuwe methode voor het ter plekke meten van akoestische eigenschappen van materialen mei 2008
Tom Basten Dubbelwandig paneel met dunne luchtlaag dempt geluid juli 2001
Bart van Bazel Merford winnaar Akoestisch Zeilweekend 2007 okt 2007
Annemarie van   Beek Akoestisch zeilen 2003 gewonnen door DvL okt 2003
Martin van der   Berg Weerwoord VROM Directie LMV op de reacties op “een krachtig geluidbeleid” mei 2008
Martin van der    Berg Website aangevuld met geluidvermogens en voorstel zonebreedte spoorwegen juni 2001
Martin van der    Berg Landelijke peiling geluidhinder 1998 op Internet feb 2001
Frits van der   Berg Staatssecretaris VROM over metingen hoge windturbines sep 2004
Frits van der Berg Geluidshinder windmolens wordt te laag ingeschat maart 2002
Frans Bilsen Nederlands Akoestisch Genootschap 75 jaar nov 2009
Gijsjan van Blokland Bronbeleid in SWUNG juli 2012
Dick Bergmans Ingezonden artikel NLR: "Het berekenen van vliegtuiggeluid" sep 2008
G.G. van   Bochove De snelle ontwikkeling van ZOAB naar stille dunne deklagen april 2005
F.J.   Bolt Ingezonden brief: "Kom van dat dak af!" okt 2002
F.J.   Bolt Traumahelicopters: De "H" van Hospitaal dec 2001
Ans   Bosgoed Oproep voor deelname aan de Nationale Geluid en Trillingen innovatieprijs mei 2004
Ans   Bosgoed Oproep deelname Nationale Geluid en Trillingen innovatieprijs sep 2003
Ans   Bosgoed Oproep Innovatieprijs en opname in Nationale Geluidgidssep 2001
Dick Botteldooren Auditieve aandacht: mogelijke verklaring voor de railbonus? dec 2010
Hans-Elias de Bree Een nieuwe methode voor het ter plekke meten van akoestische eigenschappen van materialen mei 2008
Hans-Elias de Bree Vergelijking van twee principes voor intensiteitsmetingen dec 2005
N. Breed Subsidie voor minder decibellenapril 2001
Arie den Breejen Verslag SilentRoads symposium 2012 aug 2012
Christian   Bröer Denkbeelden rond begrip mainport en milieu nov 2009
Sander Buitelaar De bovenbouwconstructie van stalen spoorbruggen in SRM2 dec 2013
Sander Buitelaar Impressie van de NSG-Geluidhinderdag 2009 juni 2009
Gerard Busscher RIVAS - onderzoek maatregelen trillingen spoorverkeer dec 2013
Bert De Coensel Auditieve aandacht: mogelijke verklaring voor de railbonus? dec 2010
Eroc Desart Geluidsuitbreiding en Galmstraal berekeningen maart 2001
Joep   Dickhaut Ballastloos spoor, stil en goedkoop? sep 2004
J. van Dijk Promotie: Mechanical aspects of hearing maart 2001
Henk Dijkink Stille wegdekken en bepalingen in het bestek april 2005
Phlip van
den
Dool Verslag Congres Nederlandse Stichting Geluidhinder over MIG juni 2000
Judith Doorschot SWUNG en gebiedsontwikkeling juli 2012
Judith Doorschot Stille wegdekken: geslaagd of herexamen? juni 2012
Judith Doorschot Opmars en ontwikkelingen dunne deklagen juli 2006
Wouter   Dreschler Het voorspellen van spraakverstaanbaarheid bij aanwezigheid van een stoorspreker okt 2005
Wouter   Dreschler Modelvorming van spraakverstaan in fluctuerend achtergrond lawaai juli 2005
Paul   Driessen SWUNG-2 voor provinciale wegen juli 2012
Paul   Driessen Extra geluidsmaatregelen N302 scoren voldoende op hinderbeleving april 2011
Wim   Drost De geluidbeoordeling in een breder perspectief mei 2008
Wim   Drost StAB-Jurisprudentietijdschrift, 4e kwartaal 2004 feb 2005
Wim   Drost StAB-Jurisprudentietijdschrift, 3e kwartaal 2004 nov 2004
Wim Drost Inhoud Nieuwsbrief StAB 4e kwartaal 2003 jan 2004
Wim   Drost  Inhoud Nieuwsbrief StAB 3e kwartaal 2003 okt 2003
Lennard   Duijvestijn Muziekspectra deel 2: Nieuwe standaardspectra sep 2014
Lennard   Duijvestijn Muziekspectra deel 1: De verdeling van geluid mei 2014
Mark Eijbersen CROW publiceert handreiking elementenverhardingen april 2009
Mark Eijbersen Handreiking geluidberekeningen 30 km/uur wegen feb 2009
Mark Eijbersen Stillerverkeer.nl uitgebreid en in een nieuw jasje nov 2008
Mark Eijbersen Productenoverzicht van stille wegdekken april 2005
Frank   Elbers SWUNG en nieuwbouw van woningen langs weg of spoor juli 2012
Frank   Elbers Staatssecretaris Atsma: Swung in werking 1 juli 2012 mei 2012
Frank   Elbers Nieuwsupdate SWUNG feb 2012
Frank   Elbers Reken- en meetvoorschrift gewijzigd sep 2009
Frank   Elbers Merford winnaar Akoestisch Zeilweekend 2007 okt 2007
Frank   Elbers Schermtoppen in het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai sep 2005
Frank   Elbers Effecten van combinaties van stille wegdekken met andere geluidmaatregelen in het Reken en Meetvoorschrift april 2005
Frank Elbers Recensie CROW-publicatie Cwegdek juli 2004
Frank   Elbers Akoestisch spoorboekje: nieuwe prognose, en nieuwe zonekaart okt 2000
S.   Engelsman Kan het wat stiller in Drenthe? sep 2000
Susan van Eynden Geluidmeting met een hoog James Bond-gehalte mei 2008
M. van Esch Hoor ik ook wat ik zie?juni 2001
Walter Gerritsen Civiele aspecten van stille wegdekken april 2005
Erik de Graaff Aanvulling 1 bij artikel "Geluid motoren op Lekdijk" dec 2014
Erik de Graaff Geluidlimieten auto's en vrachtwagens officieel gepubliceerd juli 2014
Erik de Graaff Strengere Europese normen voor voertuigen jan 2013
Erik de Graaff Bronbeleid in SWUNG juli 2012
Erik de Graaff Duitsland wil soepeler eisen voor (sport)wagens dan Nederland nov 2011
Heins Greten Kleuters en Geluidmei 2002
Heins Greten Intelligente toeters en bellen (advertorial) mei 2002
Jacob Groenendijk Civiele aspecten van stille wegdekken april 2005
Dolf de Gruijter SWUNG - goed voor milieu, duidelijk voor de beheerder juli 2012
Gerald van Grunsven Ringonderzoek meten trillingen geeft inzicht in nauwkeurigheid feb 2013
Gerald van Grunsven Ringonderzoek geluid: het vervolg sep 2008
Gerald van Grunsven Ringonderzoek geluid: de eerste resultaten juni 2007
Gerald van Grunsven Een uniek experiment: ringonderzoek Geluid juli 2006
Gerald van Grunsven Geluidsmetingen uitgewassen beton jan 2004
Dick  van der Gugten Aanvulling 2 bij artikel "Geluid motoren op Lekdijk" dec 2014
Dick  van der Gugten Raad van State doet uitspraak over Geluidplan Spoedwet wegverbreding okt 2009
Dick van der Gugten Onderbouwing van afweging maatregelen van doorslaggevend belang mei 2004
Dick van der Gugten Dwangsom voor Rijkswaterstaat van de baan jan 2002
Raoul   Hagenbeek Verslag Weg Verkeerslawaai en slimmer op weg aug 2012
Jan   Hardlooper Achtergronden en toekomst van coulissenschermen dec 2012
Nico   Haselager De geluidbeoordeling in een breder perspectief mei 2008
Mark Houben Verhoogde ontwaakkans door repeterende impulsgeluiden okt 2013
Hans Herremans MIG gecrasht, SWUNG-1 maakt succesvolle vlucht richting SWUNG-2 juli 2012
H. Hinderink Cochleaire Implantatie bij volwassenen mei 2001
Rob Hofman Nederland Betaalbaar Stiller april 2005
Theodoor Höngens SWUNG en gebiedsontwikkeling juli 2012
Jan Hooghwerff Baten van triple A autobanden in Nederland aug 2014
Jan Hooghwerff Infradagen 2014: Opvallend veel aandacht voor geluid juli 2014
Jan Hooghwerff SWUNG en stille wegdekken – de meest gestelde vragen juli 2012
Jan Hooghwerff Methode cumulatie in Rmg2006: een typefoutje jan 2011
Jan Hooghwerff Handreiking geluidberekeningen 30 km/uur wegen feb 2009
Jan Hooghwerff Kosten-baten afwegingen voor stille wegdekken april 2005
Jan Hooghwerff Ontwikkeling stille wegdekken … ongehoord! april 2005
Jan Hooghwerff Herziening Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai maart 2005
Jan Hooghwerff Nederlands Wegencongres dec 2003 jan 2004
Jan   Hooghwerff Richtlijnen geluidbeperkende constructies langs wegen aug 2002
Jan   Hooghwerff RMV: Hoe omgaan met wegdektypen die afwijken van dicht asfaltbeton? mei 2002
Jan   Hooghwerff Reken- en Meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002 nu van kracht april 2002
Jan Hooghwerff Herziening Reken- en Meetvoorschrift Verkeerslawaai jan 2001
Seppe Hoogzaad Met de juiste afronding onmiddellijk naar de Raad van State! jan 2011
Jan   Jabben Validatie van geluidproductie en rekenmethoden in SWUNG juli 2012
Stefan   Jak Implementatie SWUNG bij ProRail juli 2012
Paulus Jansen Herrie goedtreinen wordt aangepakt feb 2014
Paulus Jansen Rust roest niet juli 2012
Gilles Janssen Standpunt HSL-Oost: Een ander Geluid juli 2001
Gilles   Janssen De stichting Innonoise en de Geluid en Trillingen Innovatieprijs dec 2000
Susan Janssen Harmonoise sessie op Euronoise congres mei 2002
Jan de   Jong Stichting Innonoise reikt de Innovatieprijs 2001 uit dec 2001
Jeroen Josephs Alert combineren van functies kan kosten besparen juni 2004
Jeroen Josephs Geluidsbewust inkopen van machines en installaties mei 2004
Jeroen   Josephs Geluidnieuws nu uitgebreid met een weblog aug 2003
Miriam   Keijzer Publieksinnovatieprijs 2002: KartGeluidsmeting dec 2002
Wim van Keulen Stille wegdekken buiten Nederland april 2005
Henk de Kluijver SWUNG en sanering, de details juli 2012
Henk de Kluijver Circulaire piekgeluid emplacementen naar de prullenbak? aug 2008
Henk de Kluijver Staatssecretaris spreekt op Congres Geluid & Trillingen sep 2002
Henk de Kluijver Congres Geluid en Trillingen in Nederland 7 en 8 nov 2001 sep 2001
Henk de Kluijver Call for papers congres Geluid & Trillingen april 2001
Henk de Kluijver Geluid en Trillingen in Nederland, vooruitblik congres op 8 en 9 nov 2000juli 2000

Arnaud

Kok (Goed)keuring nieuwe wegdekken april 2005
Marcel Kok Wetsvoorstel tegen gehoorschade in Vlaamse muziekzalen feb 2011
Jasper Koolhaas Geluid Schiphol beheersen met metingen mei 2008
Arnold   Koopman Beleidsregel trillingshinder spoor van kracht mei 2012
Arnold   Koopman Raad van State uitspraak over trillingen Museumplein Amsterdam feb 2007
Arnold   Koopman Raad van State uitspraak over laagfrequent geluid feb 2007
Arnold   Koopman Oprichtingsbijeenkomst en lezingenmiddag Nederlandse Trillingsvereniging juni 2001
Ronald   Koppers Verankering geluidruimte in bestemmingsplannen nov 2013
Boudewijn   Kortbeek Help mee - richting min 2 dB okt 2007
Andrew   Koster Beleidsregel trillingshinder spoor van kracht mei 2012
Jan   Kramer "LFG is niet anders dan ander hinderlijk geluid" juli 2014
Maarten   Kroesen Denkbeelden rond begrip mainport en milieu nov 2009
Ard   Kuipers SWUNG en nieuwbouw - het register regeert juli 2012
Ard   Kuipers Pijlsnel railgeluid meten met het ARRoW systeem mei 2008
Peter van de Laak Nieuwe geluidwetgeving: wel eenvoudiger, maar niet beter mei 2013
Hans van Leeuwen Geluid Schiphol beheersen met metingen mei 2008
Hans van Leeuwen Harmonoise: ontwikkeling Europees rekenmodel april 2002
Hans van Leeuwen Reactie op TNO publicaties over minder effectieve geluidsschermen feb 2001
A.   Lehr Het berekenen van een klokprofiel met behulp van de computer nov 2000
Rob van Loon Uilengeluid oktober 2010
Ronald van Loon SWUNG en stille wegdekken – de meest gestelde vragen juli 2012
Ronald van Loon CROW publiceert handreiking elementenverhardingen april 2009
Ronald van Loon Stille wegdekken in kaart gebracht met de CPX-methode mei 2008
Thijs   Meijer De akoestische flitspaal mei 2013
Mark   Moerman Uitspraak Raad van State over discotheek Amsterdam mei 2012
Mark   Moerman Raad van State over impulsgeluid van windturbines juni 2010
Mark   Moerman Raad van State opnieuw over binnenterrein mei 2010
Mark   Moerman Raad van State: Piekgeluid milieuvergunning ook voor kantoor toetsen okt 2009
Mark   Moerman Uitspraak RvS over Activiteitenbesluit: Binnenterrein of buitenterrein? feb 2009
Bas   Möllenkramer Peak, piek, max - geen arbo lawaai meten met een smart-phone juni 2012
Bas   Möllenkramer Verboden chips bij Lays dec 2005
Ruben van Moppes Verkiezingen: GL, SP, CU grootste bestrijders geluidoverlast sep 2012
Ruben van Moppes SWUNG nieuwigheden: monitoringsverslag en geluidregister juli 2012
Ruben van Moppes NSG Geluidhinderdag 2010 april 2010
Rein   Muchall Geluid Schiphol beheersen met metingen mei 2008
Rein   Muchall Gemeenten publiceren geluidwerende verbouwingsdetails vloeren juni 2013
I.   Noordhoek Waarom hebben slechthorenden moeite met het verstaan van spraak in lawaai sep 2000
Karin   Neijenhuis "Ik hoor je wel, maar versta je niet" - Testbatterij voor auditieve problemen nov 2003
H.P.   Nijhoff Inhoud Nieuwsbrief StAB 3e kwartaal 2003 okt 2003
Hans   Nijland Mensen verhuizen niet vanwege geluid feb 2008
Hans Nijland Verkeerslawaai, wie doet er wat aan? maart 2004
Stefan Oerlemans Hoe ziet geluid van windmolens eruit? juli 2010
Erik   Olink SWUNG en nieuwbouw - het register regeert juli 2012
John van Opstal De invloed van tijdsduur en niveau op geluidslokalisatie mei 2004
John van Opstal Hoofdschaduw en invloed van de gehoorschelp helpen sommige eenzijdig doven met richtinghoren juni 2004
Carel   Ostendorf ProRail geeft toelichting op Beleidsregel Trillingshinder Spoor juli 2014
Carel   Ostendorf VVM bijeenkomst detectie bronnen laagfrequent geluid juni 2014
Carel   Ostendorf Nieuwe werkgroep wil afspraken Laagfrequent Geluid vastleggen maart 2014
Carel   Ostendorf RvS: "Beleidsregel trillingshinder spoor mist noodzakelijke elementen" nov 2013
Carel   Ostendorf De grote geluidmeetapptest juli 2013
Carel   Ostendorf Gecertificeerd trillingen meten jan 2013
Carel   Ostendorf SBR Visiebijeenkomst trillingen: De Wereld Trilt Door dec 2012
Carel   Ostendorf Ringonderzoek trillingen in uitvoering okt 2012
Carel   Ostendorf Verslag conferentie laagfrequent geluid en trillingen LFN2012 juni 2012
Carel   Ostendorf App-test: Mag het een dBtje meer of minder zijn? mei 2012
Carel   Ostendorf Beleidsregel trillingshinder spoor van kracht mei 2012
Carel   Ostendorf Akoestici bellen wel maar “app-en” niet dec 2011
Carel   Ostendorf Geluidmeten met je mobiele telefoon okt 2011
Carel   Ostendorf Verslag 14e conferentie over Laagfrequent Geluid en Trillingen juli 2010
Carel   Ostendorf Zijn uw trillingen wel goed gemeten? mei 2008
Carel   Ostendorf Conferentie Acoustics’08 in Parijs: een sfeerimpressie aug 2008
Carel   Ostendorf Verslag 12e internationale conferentie laagfrequent geluid en trillingen nov 2006
Carel   Ostendorf Verslag 12e Internationale conferentie geluid en trillingen te Lissabon sep 2005
Carel   Ostendorf Japans Handboek Laagfrequent geluid nu ook in het Engels beschikbaar sep 2005
Carel   Ostendorf CURSUS Trillingen, gebouwschade en hinder (advertentie) april 2005
Carel   Ostendorf Succesvolle conferentie Laagfrequent Geluid en Trillingen 2004 nov 2004
M. Oud Computer beoordeelt piepen van astmapatiënt juni 2001
Petra   Paffen Silence 2.0, Nieuwe GIS programmatuur sep 2000
Joska Paszli Snel een varianten studie met de MER-tool jan 2001
Jasper Peen Belangrijke stap naar stil goederenmaterieel is gezet juli 2013
Dirk van der Plas Laagfrequent geluid niet onder één noemer te brengen aug 2012
Walter Ploos van Amstel Geluidshinder is een groeimarkt nov 2011
Jos   Reubsaet Pleidooi voor handhaving geluidseisen okt 2008
Koenraad   Rhebergen Proefschrift: Modelleren van spraakverstaanvaardigheid in fluctuerend achtergrondgeluid dec 2006
Koenraad   Rhebergen Het voorspellen van spraakverstaanbaarheid bij aanwezigheid van een stoorspreker okt 2005
Koenraad   Rhebergen Modelvorming van spraakverstaan in fluctuerend achtergrond lawaai juli 2005
S.W.   Rienstra Schiphol, Lden en de Tweede Kamerdec 2001
Erik Roelofsen Genomineerden voor de Gouden decibel 2012 okt 2012
Erik Roelofsen SWUNG - Waar is de ambitie gebleven? juli 2012
Erik Roelofsen Gewijzigde Wet geluidhinder in werking jan 2007
Erik   Roelofsen Centrales voor stadsverwarming voortaan ook op niet gezoneerde bedrijventerreinen april 2006
Erik Roelofsen Gemeente Apeldoorn pakt geluidshinder aan maart 2005
Erik   Roelofsen Toekomstig Apeldoorns geluidbeleid sep 2002
Chiel   Roovers Implementatie SWUNG bij ProRail juli 2012
Chiel   Roovers CROW lanceert Website Stille wegdekken nov 2001
Michiel de Ruiter Ringonderzoek geluid: het vervolg sep 2008
Michiel de Ruiter Ringonderzoek geluid: de eerste resultaten juni 2007
Michiel de

Ruiter

Een uniek experiment: ringonderzoek Geluid juli 2006
Aad   Schaareman Stimuleringsregeling stille wegdekkensep 2001
Wim   Schoonderbeek Geluidzones – hoe krijgen we het slot er af? april 2011
Wout   Schwanen Pijlsnel railgeluid meten met het ARRoW systeem mei 2008
Hans   Slabbekoorn Koolmezen zingen boven verkeersherrie uit aug 2003
Wim   Soede Verklaring voor hinder van laagfrequent geluid juli 2013
Joost   Smiers Stille elektrische auto's gevaarlijk? Pleidooi voor rekenen en trainen feb2010
Cateleyne   Spaans Raad van State doet uitspraak in zaak Leger des Heils vs Zutphen mei 2010
Goedele van der   Spiegel BIAC en DHL moeten milieuvergunning luchthaven Zaventem toepassen feb 2002
Goedele van der   Spiegel Geluid rond Brussels International Airport maart 2001
Henk   Spierenburg Amsterdamse caféterrassen: Aanwinst of terreur voor bewoners? juni 2011
Henk   Spierenburg Geluidzones – hoe krijgen we het slot er af? april 2011
Pieter Jan   Stallen Omvangrijk Duits onderzoek naar slaapverstoring okt 2004
Pieter Jan   Stallen Geluidhinder is meer dan decibellenfeb 2002
P.   Steenackers Lichtgewicht uitlaatsysteem van Bosal okt 2000
Emiel Tijs Een nieuwe methode voor het ter plekke meten van akoestische eigenschappen van materialen mei 2008
Renee Timmers Een studie naar de waarneming van muziekuitvoeringen op moderne en historische plaatopnames mei 2008
Peter van Tol Boekrecensie: Geluid en monitoring jan 2004
Wouter   Tooren Het ontbreken van stilte in de stiltecoupé aug 2012
Steve   Vanlanduit Nieuwe technologie om geluid zichtbaar te maken met behulp van licht juli 2005
J.H.T. Veldkamp Stille wegdekken in stedelijk gebied april 2005
H.   Veldman Atelier in Brussel over geluidkartografie nov 2001
Martijn   Vercammen Geluidconcentratie door gekromde oppervlakken mei 2012
Edwin   Verheijen SWUNG en het Reken- en Meetvoorschrift juli 2012
Edwin   Verheijen Resultaten van langjarige geluidmetingen Vlaanderen april 2012
Edwin   Verheijen De geluidsvoetafdruk - instrument voor bewustwording van eigen geluidgedrag mei 2010
Edwin   Verheijen Verslag van NAG-DAGA: een akoestisch mega-congres april 2009
Edwin   Verheijen Meetfout en spreiding bij geluidmetingen aan treinen mei 2008
Edwin   Verheijen Nieuwe ontwikkelingen – verslag internationale workshop spoor okt 2007
Edwin   Verheijen Europese handreiking voor het opstellen van geluidkaarten feb 2006
Niek   Versveld Het voorspellen van spraakverstaanbaarheid bij aanwezigheid van een stoorspreker okt 2005
Niek   Versveld Modelvorming van spraakverstaan in fluctuerend achtergrond lawaai juli 2005
Jeanette   Veurman SWUNG is beter! juli 2012
Theo   Vierling Belangrijke stap naar stil goederenmaterieel is gezet juli 2013
René   Visser Efficiënte reken- en meettechieken in de akoestiek nov 2004
Joyce Vliegen De invloed van tijdsduur en niveau op geluidslokalisatie mei 2004
Joos Vos Verhoogde ontwaakkans door repeterende impulsgeluiden okt 2013
Joos Vos Hinderonderzoek geluid magneetzweeftrein mei 2004
Paul de Vos All Acousticians Big Band op Congres Geluid en Trillingen april 2005
Paul de Vos Internoise 2001 sep 2001
Ad Vreeswijk Geautomatiseerd aanmeten van cochleaire implantaten juni 2021
Ad Vreeswijk Geluidbeheer bij bedrijfsterreinen speerpunt in het MIG juni 2000
Paul van Walree Onderwatercommunicatie in de Westerschelde feb 2008
Marc M. van Wanrooij Hoofdschaduw en invloed van de gehoorschelp helpen sommige eenzijdig doven met richtinghoren juni 2004
Monique van de Water Garnalen communiceren via geluid okt 2010
Elly   Waterman Geluid motoren op Lekdijk nader geanalyseerd nov 2014
Elly   Waterman Geluid in de EU: Nederland doet het niet slecht dec 2012
Elly   Waterman SWUNG naleving vereist doelmatigheidsafweging juli 2012
Elly   Waterman De geluidsvoetafdruk - instrument voor bewustwording van eigen geluidgedrag mei 2010
Elly Waterman Duits onderzoek naar slaapverstoring van vliegtuiggeluid: piekwaarde maatgevend feb 2007
Elly Waterman Veldwaarnemingen uitbreiden met afstandsmetingen juli 2000
Jeroen van der Werf Raad van State over praktijkmetingen bij handhaving horeca mei 2010
Riek   Westerhof Earopener: beeld en geluid op de buurtwebsite van Lombox juni 2003
Sander van Wijngaarden Internationaal STI symposium sep 2002
Sander van Wijngaarden Spraakverstaanbaarheid bij ‘non-native’ luisteraars juni 2002
B.H. Willighagen Gewijzigde aftrek artikel 110g Wgh bij praktijktoepassing sep 2014
Geraldine Woestenenk Call for papers congres Geluid en Trillingen in Nederland maart 2003
Geraldine   Woestenenk Zevende Nationale Congres Geluid en Trillingen: 12 en 13 nov 2003 sep 2003
Henk   Wolfert Eurocities: "Banden en voertuigen moeten stiller! juli 2007
Hielke   Zandberg Verslag van Internoise 2010 Lissabon juli 2010
Joost   Zwiers Zwerflawaai in Amsterdam nov 2010