Nieuws juli 2018

jaargang 19, nr 7


WEGVERKEER


[Interview] 'De A2 voor de deur, wij weten niet beter.'

Interview met Anke Bokken uit Holtum over wonen langs de A2
Lees verder

Wijziging van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2016

Belangrijkste wijzigingen zijn op het gebied van groencompensatie
Lees verder

Geen geluidscherm N33 Gieten

Geluidscherm blijkt te duur voor gemeente, onder meer omdat ze vastzitten aan de aannemer van Rijkswaterstaat.
Lees verder

Nieuwe weg, minder geluid

Een nieuwe weg, maar door Gronings plan neemt het verkeerslawaai per saldo af. Interview met beleidsmedewerker Willem de Boer.
Lees verder

Start demontage geluidscherm voor realisatie Solar Highways

Voor de realisatie van het zonnegeluidscherm Solar Highways moet eerst het geluidscherm dat er nu staat afgebroken worden.
Lees verder


OMGEVING


Geluidwal A28 Baggerhuizen werkt niet

De geluidwal langs de A28 is onderdeel van het convenant TT Assen, uit enquette blijkt geen verbetering
Lees verder

Onderzoek naar geluidbeleving

Het onderzoek van de gemeente Best is onderdeel van een betere samenwerking tussen bewoners en gemeente
Lees verder

Herrie rond fontein Nijmegen

Fontein zorgde voor veel overlast en gaat nu maar een deel van de tijd aan
Lees verder

Virtuele roadshow brengt het rustgevende groen naar de stad

Provincie Utrecht promoot natuurrust met virtual reality tours in drukke steden
Lees verder

Geluidwallen en parkeergarage maken einde aan overlast crossterrein Hapert

Door een combinatie van maatregelen wordt overlast geminimaliseerd
Lees verder

BBT geluid test in Amsterdamse Bos

Amsterdam test festivalgeluid met verschillende geluidsystemen over 30 meetpunten voor het vergaren van kennis over Best beschikbare technieken
Lees verder

Woningen langs snelwegen vaak verkocht

Woningen langs snelwegen wisselen vaker van eigenaar, maar zijn qua woningprijs gelijk aan woningen buiten de geluidzone
Lees verder

Inpassingsplan voor 28 windmolens langs A16 ter inzage

Inbreng van omwonenden en organisaties leiden tot lasten én lusten.
Lees verder


LUCHTVAART


Analyse gevoelservaringen van de belevingsvlucht

De belevingsvlucht van Lelystad Airport voedt twijfel over de uitkomsten van het MER
Lees verder


WETGEVING


Jurisprudentie

De oogst van de Raad van State van mei.
Door Judith Doorschot en Ronald Gijsel (M+P).
Lees verder


INDUSTRIE


Maasdijkers willen geluidscherm Industrieterrein Honderdland

Ook Raad van State heeft kritiek op besluit gemeente bij afweging schermen
Lees verder

Bewoners in beroep tegen Mestfabriek

Contra-expertise onderzoek concludeert dat de geluidvoorschriften niet toereikend zijn
Lees verder

Dwangsom voor verzinkerij Mook

Tijdens onaangekondigde controles bleek dat geluidnormen werden overschreden
Lees verder


RAILVERKEER


Verslag informatieavond geluidsoverlast HSL Zevenbergschen Hoek

Gebruik van 'value engeneering' bij overleg met bewoners
Lees verder


OVERIG


Interview Theo Campmans

De adviseur van LBP|Sight en bestuurslid van het NAG: "Als ik het voor het zeggen had, zou ik nog meer naar nut en noodzaak van allerlei activiteiten kijken. We zijn nu vaak lawaai aan het beheersen van activiteiten die in mijn ogen vrij nutteloos zijn."
Lees verder

Kansen combineren gevelisolatie geluid en energie

Een interview met Wim Metz over combiprojecten bij sanering
Lees verder

Eén op de zeven kinderen lijdt aan lawaaischade

Uit generatieonderzoek blijkt dat gehoorschade optreed bij 1 op de 7 bij kinderen tussen 9 en 11 jaar
Lees verder

Klacht over geluid Wijcross (Wijchen) ongegrond

Uit metingen blijkt slechts 1 overschrijding
Lees verder

Woerden pakt lawaai teckelfokkerij aan

Gemeente werkt samen met ODRU en NVWA bij het optreden tegen de misstanden
Lees verder


Correctie


Correctie: wel geluidnormen voor warmtepompen

In de vorige editie van geluinieuws werd beweerd dat er geen regelgeving is voor het geluid van warmtepompen, dit is onjuist
Lees verder