Heras Noise Control Barrier voorkomt overlast door bouwlawaai

Advertorial

Geluidshinder is één van de grootste milieuproblemen. Geluidsbelasting boven 40 dB is al schadelijk. Doordat er steeds meer in of nabij woongebieden wordt gebouwd, groeit het aantal klachten van mensen dat last heeft van bouwlawaai. Maar ook óp de bouwplaats leidt het tot overlast: werk-gerelateerde lawaaislechthorendheid is één van de meest voorkomende beroepsziekten van Nederland. Heras Mobile Fencing & Security introduceert een eenvoudige en doeltreffende oplossing: de Noise Control Barrier.

De Noise Control Barrier is een gewatteerd doek dat geluid absorbeert. Het product is ontwikkeld in Engeland en is daar al jaren een vaste waarde in de bouw. Ook in Nederland ontdekken aannemers en ontwikkelaars de mogelijkheden. Onlangs nog werd een bouwproject in Den Haag stilgelegd na klachten uit de omgeving. Na het plaatsen van 700 meter Noise Control Barriers (binnen 48 uur!) mocht het werk worden hervat.

Op en om de bouwplaats

De Noise Control Barrier is een geluidbeperkende maatregel voor zowel de omgeving als het bouwpersoneel. Voor de omgeving kunt u denken aan het omheinen van aggregaten, bemalingspompen of andere machines die een continue geluidsbron vormen. Het eigen personeel kan worden beschermd door bijvoorbeeld lawaaiige werkzaamheden als slijpen, snijden en boren af te schermen door Noise Control Barriers. Het product past binnen EMVI aanbestedingen: minder hinder voor omwonenden door toepassing van geluidswerende wegafscheiding.

Heras Noise Control Barrier:

  • goed voor een geluidsreductie tot 20 dB(A) (afhankelijk van de omstandigheden wordt 17 dB(A) gegarandeerd). Dit betekent een halvering van het geluid in het gehoor;
  • voorzijde van gelamineerd en brandvertragend PVC;
  • vulling van fiberglas vezels (voor 99% gewonnen uit de recycling van plastic flessen);
  • achterzijde gelamineerd aan de vulling en brandwerend. De Noise Control Barrier kan dus dicht tegen bijvoorbeeld aggregaten worden geplaatst of eromheen worden gevouwen;
  • eenvoudig door één persoon te bevestigen aan bouwhek of steigerconstructie.

Praktijkervaringen

“Bij de gemeente Son en Breugel komen regelmatig klachten over geluidsoverlast binnen. Relatief vaak gaat het over geluidsoverlast bij evenementen en bouwlawaai. Als gemeente pakten wij de handschoen op om die overlast te beperken onder het motto: dezelfde geluidsbeleving bij het evenement en minder geluidsbeleving bij de omwonenden. De geluidsschermen van Heras hebben we bij een ‘open evenement’ getest. En het werkt! De geluidtechnicus was zeer enthousiast over de geluiddemping en het terrein moest toch worden afgezet. We kijken nu of we in het evenementenbeleid dergelijke maatregelen gaan verplichten. Momenteel wordt in de gemeente Son en Breugel veel geklaagd over de ontmanteling van een grote betonfabriek. Het kapot prikken van de betonnen fundering was door het hele dorp te horen. Achteraf waren de Noise Control Barriers hier een uitkomst geweest. Dit is zeker iets dat we mee gaan nemen bij toekomstige bouwprojecten. Het grote voordeel van dit scherm is dat het heel snel te plaatsen is en snel goede resultaten oplevert.”
Arjan ObbemaBeleidsmedewerker Milieu Gemeente Son en Breugel

“We hadden een project nabij enkele flatgebouwen. Met name de pompen zorgden voor overlast; er kwamen ook klachten uit de buurt. Eerst hebben we geprobeerd het op te lossen door containers over de pompen te plaatsen. Dit gaf geen verbetering. Sterker nog: de containers fungeerden als een soort klankkasten, dus het probleem werd groter. Op advies van onze materieeldienst hebben we de pompen ‘ingepakt’ met Noise Control Barriers. Daarna was het nagenoeg stil. En uit de buurt is geen klacht meer gekomen. Wij zijn dus heel tevreden!”
Gerard Mulder - Hoofduitvoerder Hurks Bouw