Nieuws september 2015

jaargang 16, nr 9

wetgeving en beleid
Raad van State: aftrek 5dB bij 30 km/uur wegen toegestaan
Frank Kalshoven (directeur van De Argumentenfabriek) bepleit herrietaks
Programma Slimme en Gezonde Stad werkt aan kwaliteit leefomgeving
Invoering Cnossos rekenmethode geluidkartering en actieplannen
geluidhinder
Gedeeltelijke demontage brug Vrouwenakker voor onderzoek naar geluidhinder
Vechtpartij met ernstige verwondingen na geluidsoverlast
Wijkbewoners Westeinde in Leeuwarden klagen over mysterieus geluid"
stiltegebieden
Vragen SP Drenthe wegens 'passief' geluidbeleid stiltegebieden
wegverkeer
Politie Groningen constateert overschrijdingen geluidniveau motorvoertuigen
vliegverkeer
Beperking oefenvluchten luchthaven Wevelgem (B)
railverkeer
Diverse geluidmaatregelen langs het spoor gepland
industrielawaai
Uden verhoogt geluidnorm industrielawaai vliegbasis Volkel
evenementen
Gevarieerd programma op congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit