Nieuws december 2015

jaargang 16, nr 12

horeca

Wijkraad wil aanpak geluidoverlast centrum Breda
Advertorial

Geluidswerende deuren van cruciaal belang voor comfort en concentratie
Wetgeving en Beleid

Brief naar 2e kamer over Swung-2
Sanering Rijksinfra te duur
Schutterijen

Raad van State: overschrijding van geluidnormen schutterij
Overlast

Landelijk meeste geluidklachten uit Groningen en Leeuwarden
Snorscooter van Amsterdamse fietspaden, elektrisch rijden gestimuleerd
Bezwaar tegen overlast spelende kinderen buiten schooltijd gegrond
Windmolens

Kritisch rapport over plaatsing van windmolens gemeente Houten
wegverkeer

Gemeente Aa en Hunze overweegt bamboeschermen
Proef met rubber wegdek gestart in Rotterdam
Geluidscherm groen op initiatief omwonenden
Gemeente Heiloo schrapt plan geluidswal A9
Stille banden in de wintermaanden
railverkeer

Omleiding goederenvervoer Betuwelijn
industrie

Metingen haven Moerdijk: geen overschrijding ondanks klachten