TU Delft onderzoekt grondmaatregelen tegen vliegtuiglawaai

TU Delft, 7 augustus 2014

Onderzoek rond luchtvaartgeluid richt zich vooral op geluidsreductie bij het vliegtuig zelf en laat de ruimtelijke omgeving grotendeels buiten beschouwing. Maar met slimme bouwmaatregelen, zoals het plaatsen van geluidwerende vegetatie, afwijkende stratenpatronen, bouwobstakels en façades is ook nog een hoop te winnen, zo toont masterstudent Martijn Lugten aan in zijn afstudeeronderzoek aan de TU Delft. Rondom Schiphol zijn ruimtelijke geluidbeperkende maatregelen bijvoorbeeld nog maar zeer matig doorgevoerd.

Masterstudent Stedenbouwkunde Martijn Lugten studeerde recent af aan de faculteit Bouwkunde op zijn project Re-sil(i)ence. In dit project heeft hij de relatie tussen de bebouwde omgeving en vliegtuiggeluid onderzocht. Dit heeft geleid tot een set van ontwerpoplossingen in de bebouwde omgeving waarmee de overlast van vliegtuiggeluid kan worden gereduceerd. Zijn afstuderen heeft Martijn deels bij de gemeente Haarlemmermeer uitgevoerd. Al tijdens dit afstuderen is er interesse ontstaan vanuit van verschillende stakeholders in de regio.

Lugten: ‘Vliegtuiggeluid vormt een probleem voor stedelijke gebieden met vliegvelden. Maar het onderzoek rondom luchtvaartgeluid richt zich primair op de optimalisatie van de bron (het vliegtuig) en laat de ruimtelijke omgeving grotendeels buiten beschouwing. Het doel van dit afstudeeronderzoek was dan ook te bedenken hoe de ruimtelijke omgeving slimmer is in te richten op vliegtuiggeluid. Wat kan er op de grond worden gedaan tegen vliegtuiggeluid?’

‘In het algemeen is er dus weinig onderzoek naar maatregelen tegen vliegtuiggeluid in de ruimtelijke omgeving. Daardoor moest ik mij in eerste instantie wenden tot weggeluidreducerende elementen. Die heb ik vervolgens bekeken op toepasbaarheid voor vliegtuiggeluid. Het resultaat is een schema van 34 ruimtelijke elementen,zoals het plaatsen van geluidwerende vegetatie, afwijkende stratenpatronen, bouwobstakels en façades.’

Lugten schonk speciale aandacht aan de situatie rond Schiphol. Zijn algemene conclusie uit zes cases rondom Schiphol, is dat ruimtelijke vliegtuiggeluid-beperkende-maatregelen nog zeer matig zijn ingebed. Daarnaast is er volgens hem zowel in het publieke als private domein nog veel ruimte voor integratie van deze maatregelen.

Bron: TU Delft