Geluid motoren op Lekdijk nader geanalyseerd

Elly Waterman - op persoonlijke titel, 28 oktober 2014.
Zie eventueel de twee aanvullingen op dit artikel: 1, 2.

De KNMV (Vereniging van motorrijders) laat weten dat de Lekdijk tussen Bergambacht, Schoonhoven en Lopik open blijft voor motorrijders. Omwonenden van de dijk klagen over geluidsoverlast van motorrijders. Vooral op mooie dagen wordt de tuinconversatie meermaals overstemd door het geluid van passerende motorfietsen.

Verkeersmeting

De gemeenten Lopik, Schoonhoven en Bergambacht liggen aan de rivier de Lek. In alle drie de gemeenten zijn dijken langs deze rivier aanwezig. Alle drie de gemeenten ontvangen in meer of mindere mate meldingen van overlast van motoren op de Lekdijk. De overlast betreft voornamelijk de geluidsoverlast van deze motoren. Ook geven deze motoren de andere weggebruikers een (subjectief) verkeersonveilig gevoel. De gemeenten hebben daarom gezamenlijk het probleem ge´nventariseerd. Om objectieve gegevens te verzamelen is er als eerste een verkeersmeting uitgevoerd om de hoeveelheid verkeer en motoren op de Lekdijk te inventariseren.

Uit de tellingen blijkt dat in de weekenden de motorfietsen ongeveer 21% van het totale verkeer uitmaken.

Geluidberekeningen

De Omgevingsdienst Midden Holland heeft deze verkeerstellingen ingevoerd in een rekenmodel. Dit model berekent op basis van de landelijke regelgeving en richtlijnen de akoestische kwaliteit van de leefomgeving van de woningen aan de Lekdijk. Als samenvatting geeft het rapport aan dat de akoestische kwaliteit ter hoogte van de woningen (54 dB) volgens de Milieukwaliteitsmaat van Miedema als redelijk kan worden beoordeeld en dat de bijdrage van motorfietsen aan de geluidsemissie (1 dB) verwaarloosbaar is. Bovendien blijkt dat de geluidsbelasting van alleen de motorfietsen op de Lekdijk West maximaal 44 dB Lden bedraagt. De aftrek 110g is hierbij niet meegenomen.

De Omgevingsdienst is daarbij uitgegaan van de volgende intensiteiten:

De Omgevingsdienst eindigt de rapportage met "De beleving van geluidshinder is sterk afhankelijk van de persoon en de omstandigheden. Het is dan ook niet zeker te stellen dat de bewoners langs de Lekdijk West geen hinder zullen ondervinden alsgevolg van de passages van de motorfietsen op de weg. maar de inschatting is dat er geen onaanvaardbare hinder zal worden ondervonden."

Mijn analyse

Ik stel - op persoonlijke titel - vragen bij de conclusie van de Omgevingsdienst. De conclusie is immers gebaseerd op berekeningen op grond van het Reken- en meetvoorschrift geluid, waaruit zou blijken dat het geluid van de motoren slechts 1 dB bijdraagt aan de Lden. De vraag is of het Reken- en meetvoorschrift representatief is in dit geval.

Zoals iedereen uit eigen ervaring wel zal weten, rijden er individuele motoren rond die in de praktijk zeer lawaaiig zijn. Hoewel ik daar zelf geen metingen aan heb verricht, zegt mijn auditieve waarneming dat het verschil tussen een stille motorfiets en een lawaaiige kan oplopen tot 20 dB of meer. Dit blijkt te kloppen met de gegevens in een artikel van Erik de Graaff. Daaruit blijkt dat agressief rijden en gebruik van een illegale uitlaat het geluid van een motorfiets 30 dB kan verhogen. Het percentage lawaaiige motoren ken ik niet; wel valt het altijd weer op als er zo een lawaaiig ding langsrijdt. Zelfs achter het stuur - binnen, in je eigen auto - valt het lawaai op. En als je er eentje hebt gehoord, volgen er vaak nog meer.

Volgens het RMG2012 zijn de emissietermen voor Rekenmethode I als volgt voor lichte motorvoertuigen en motorfietsen, met Vo = 80 km/uur:

Als ik dit gebruik bij een berekening, blijkt dat een motorfiets bij een snelheid van 60 km/uur slechts 0,3 dB meer geluid maakt dan een personenauto.

Klopt dat met de praktijk? Stel dat 1% van de motoren - zoals een Yamaha-fan in een ingezonden brief schrijft - op de Lekdijk voorzien is van een illegale uitlaat en dat die motor 30 dB extra geluid maakt. Een simpele berekening leert dat die ene procent lawaaiige motoren een effect heeft van 10 dB op de emissie van alle motoren samen.

De Omgevingsdienst heeft berekend dat de motoren samen een geluidsbelasting van 44 dB veroorzaken - tenminste als al die motoren voldoen aan de emissie van het Rekenvoorschrift. Als 1% van de motoren 30 dB meer geluid maakt, wordt de bijdrage van de motoren derhalve 54 dB. De totale imissie neemt dan met meer dan 3 dB toe door die ene procent lawaaiige motoren. Dat mag toch niet aanvaardbaar genoemd worden naar mijn mening! Het gaat dan toch echt om veel meer dan een incidentele piek in het geluid!

Asociale hork

Het wordt tijd dat die ene procent easy-lawaai-rijders zich bezint. Deze kunnen een voorbeeld nemen aan de mening van ene "Woudschim", die op een motorforum schreef:

Heb ooit een GTR1000 gehad, met open after-market uitlaat. Klonk onwijs bruut, absoluut.
Toch heb ik na een paar maanden de db-killers weer gemonteerd omdat ik me toch wel zo'n asociale hork voelde...

De APK voor auto's is onder andere ingevoerd omdat een kleine minderheid van autobezitters zijn personenauto niet goed onderhield. Ik begrijp eigenlijk niet dat dit voor motorrijders anders zou liggen. De grote groep nette rijders moet dan inderdaad lijden onder een kleine minderheid met een lawaaiuitlaat.

Bronnen: ANWB Motor, MAG, Rapportage Omgevingsdienst, artikel Erik de Graaff, Motor-forum