Nieuwe werkgroep wil afspraken Laagfrequent Geluid vastleggen

Carel Ostendorf, 24 februari 2014

Brom, gezoem of dreunende geluiden. Met "lage frequentie" vormt laagfrequent geluid onderwerp van discussie in (akoestisch) Nederland. Dat wil echter niet zeggen dat het onderwerp geen aandacht verdient. Piet Sloven (werkzaam bij DCMR) vindt dat die aandacht te vaak verslapt en dat er bovendien maar langzaam voortgang wordt geboekt in het onderzoeksgebied. Overtuigd van de maatschappelijke impact van laagfrequent geluid, geeft hij daarom het onderzoek naar laagfrequent geluid een nieuwe impuls door de oprichting van een werkgroep.

Eerste bijeenkomst

Na een schriftelijke verkenning onder laagfrequent geluid vakgenoten over draagvlak, organiseerde Piet op 13 februari 2014 een eerste bijeenkomst. De Vereniging voor Milieuprofessionals in Utrecht was zo vriendelijk om ruimte en faciliteiten ter beschikking te stellen. Negen mensen uit de akoestische ingenieurswereld namen deel aan de discussie met als uiteindelijk verre doel een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) te ontwikkelen die één der drempels rond de uitvoering van onderzoek naar laagfrequent geluid weg moeten nemen. “We weten dat veel onderzoekers zoekende zijn naar de juiste aanpak bij LFG vraagstukken”, aldus Piet Sloven. “Dat leidt soms tot het achterwege laten van onderzoek omdat men denkt dat het toch niks oplevert. Wordt er wel gemeten, dan wordt vaak niet het optimale resultaat bereikt maar blijft men voorzichtig binnen de gebaande paden. Wij willen de onderzoekers helpen, ze als het ware over de drempel tillen om wel een onderzoek te starten en hun onderzoeken completer te maken zodat niet alleen dat individuele geval goed is onderzocht maar we ook voor de toekomst een betere verslaglegging hebben die ook bruikbaar is voor algemener onderzoek naar laagfrequent geluid en hinderbeleving”.

Huiswerk

De leden brengen ieder hun specifieke ervaringen in. Toch moet er ook het nodige huiswerk worden gemaakt om technische achtergronden te bieden bij de nationale afspraak. De groep koos ervoor om de al veel gebruikte NSG richtlijn Laagfrequent Geluid (1999) als kapstok te gebruiken. “Onze ervaringen met de richtlijn en laagfrequent geluidonderzoeken willen we bundelen. Hierdoor ontstaat een praktisch naslagwerk dat juist de mensen met weinig of geen ervaring aan moet zetten tot beter onderzoek. We willen daarbij aandacht schenken aan zowel eenvoudige verkennende onderzoekmethoden als uitgebreide technieken in de gevallen dat veel detail in het onderzoek gevraagd wordt”, zo vertelt Piet.

Vervolg

In de komende maand zullen de leden van de groep hun informatie bij elkaar brengen zodat in een volgende bijeenkomst snel kan worden geschakeld. Geïnteresseerden die met hun ervaringen op het gebied van onderzoek naar laagfrequent geluid bij willen dragen, kunnen zich melden bij Piet Sloven op zijn e-mail adres psloven APENSTAART gmail.com.

De huidige deelnemers aan de groep zijn: Edwin Buikema (Peutz), Theo Campmans (LBP Sight), Gerard Hagen (Provincie Limburg), Erik Koppen (Arcadis), Rein Muchal (Geluidconsult), Jan van Muijlwijk (gemeente Veendam), Carel Ostendorf (DPA Cauberg-Huygen), Piet Sloven (DCMR) en Rob Witte (DGMR) .