GroenLinks vreest toename geluidhinder door Lelystad Airport

GroenLinks Dronten, 30 januari 2014

Nu de routestructuur van de Luchthaven Lelystad steeds duidelijker wordt blijkt dat vooral Biddinghuizen de gevolgen van deze luchthavenplannen zal ondervinden, aldus GroenLinks in een persbericht.

In het dorp Dronten staan sinds 2010 drie meetpunten opgesteld om inzicht te krijgen in de huidige overlast van het luchtverkeer. Naar aanleiding van vragen van GroenLinks komt er in Biddinghuizen een aanvullend meetpunt om het geluidseffect van het luchtverkeer ter plekke te meten en daarmee een beeld te hebben van de bestaande geluidssituatie in het dorp.

De meetpunten in Dronten laten zien dat er in 2011 nauwelijks waarneembare overlast was van het luchtverkeer van en naar Schiphol. GroenLinks vreest dat deze situatie dramatisch zal veranderen na de ingebruikname van de Luchthaven Lelystad. Hoewel de plannenmakers van het ministerie aangeven ruim binnen de normen te blijven, vreest GroenLinks dat als je deze overlast afzet tegen de betrekkelijke stilte van dit moment deze behoorlijk zal toenemen.

GroenLinks is geen voorstander van een verdere ontwikkeling van de Luchthaven Lelystad. Deze luchthaven zal niet bijdragen aan de economische ontwikkeling van de regio omdat er slechts 43 directe nieuwe voltijdsbanen door de uitbreiding van de luchthaven ontstaan. Deze beperkte groei in arbeidsplaatsen staat voor GroenLinks in geen enkele verhouding tot het aantal gehinderden in met name Biddinghuizen.

Bron: GroenLinks Dronten (1), (2), Sensornet metingen Dronten, Meetresultaten 2011