Nieuwe subsidie voor geluidmetingen AWACS

Provincie Limburg, 8 mei 2014

De Provincie Limburg verstrekt aan drie Limburgse gemeenten opnieuw een subsidie voor het meten van AWACS-geluid. Het gaat om de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Schinnen. De gemeenten dragen zelf ook hun steentje bij aan de in totaal 10 geluidmeetinstallaties. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu doet een duit in het zakje. De geluidmetingen worden al sinds eind 2007 permanent uitgevoerd.

Wat is AWACS?

Het Airborne Warning And Control System (AWACS) is een luchtmobiel op radar gebaseerd elektronisch systeem, ontwikkeld voor onder andere luchtruimbewaking. Sinds 1982 is in de Duitse gemeente Geilenkirchen een NAVO-vliegbasis operationeel waar AWACS-verkenningstoestellen zijn gestationeerd. Vanaf deze vliegbasis vertrekken en landen AWACS-vliegtuigen met verouderde motoren. De vliegtuigen zorgen voor een hoge geluidsbelasting en uitstoot.

Metingen

De geluidmetingen worden sinds 2007 uitgevoerd door het Leidse bedrijf Geluidsnet, in opdracht van de gemeenten Brunssum, Onderbanken en Schinnen. Op de website www.geluidsnet.nl staat een overzicht van de meetresultaten. Het geluid van vliegtuigen wordt in Nederland (en ook in veel andere landen) berekend op basis van een rekenmodel. Op grond van deze berekening vindt normstelling plaats. Gedeputeerde Bert Kersten zegt over de metingen: “De Provincie Limburg vindt het belangrijk om de Limburgers, die in deze drie gemeenten wonen, te ondersteunen in hun vraag om een beheersbaar geluidsniveau. De veelal verouderde AWACS-toestellen maken een hoop lawaai, dat kan iedereen uit het gebied bevestigen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan het secuur meten van deze geluidsoverlast, zodat we in de discussie over de beperking van de geluidhinder daadwerkelijk sterker staan.”

Bron: Provincie Limburg