Verbod tweetakt brommers in zicht

redactie, mei 2014

Er moet een verbod komen op de verkoop van vervuilende tweetakt scooters. Op 14 mei opende de Volkskrant, naar aanleiding van onderzoek in het gezaghebbende wetenschappelijk tijdschrift Nature, met een artikel over de tweetakt scooter, die tot duizenden keren vervuilender zijn dan bestelbusjes. De tweewielers die met het kenmerkende knetterende geluid ook bovenaan de lijstjes over geluidsoverlast staan, zijn tot duizend keer vuiler dan een moderne bestelbus, Tweetakt verbrandingsmotoren lopen op een mengsel van benzine en smeerolie en hebben een slecht verbrandingsproces, waardoor ze veel meer fijnstof uitstoten dan andere motoren. Milieudefensie roept op om dit type brommer te verbieden.

“Tweetakt is iets voor in het museum, deze fijnstofkanonnen horen niet meer thuis in het moderne verkeer,” aldus Anne Knol van Milieudefensie. “Luchtvervuiling is een groot probleem in Nederlandse steden, door het meest vervuilende verkeer aan te pakken wordt de lucht in de steden een stuk gezonder.”

Naast fijnstof komen er ook giftige gassen uit de uitlaat van de verouderde scooter. Er worden bijvoorbeeld grote hoeveelheden van het kankerverwekkende benzeen uitgestoten. Tot 150 keer de norm waarbij de arbo-wetgeving in de Verenigde Staten adembescherming voorschrijft.

Verbod in 2018

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu laat weten dat er waarschijnlijk uiterlijk in 2018 een eind komt aan de verkoop van brom- en snorfietsen met dit type motor. Dat is het gevolg van aanscherping van milieunormen in de Europese Unie.

Overschrijding

In opdracht van de minister van infrastructuur en milieu onderzocht TNO in 2013 de uitlaatgasemissies van brom- en snorfietsen en het effect van het opvoeren van brom- en snorfietsen op die uitlaatgassen. Uit het onderzoek blijkt dat de geteste brom- en snorfietsen meer schadelijke stoffen uitstoten dan beloofd door fabrikanten. Ook gebruiken fabrikanten snelheidsbegrenzers die milieuvervuilend en makkelijk onklaar te maken zijn. Hoewel de uitstoot slechts geringe invloed heeft op de luchtkwaliteit, is hier wel winst te behalen. E-scooters gelden als goed alternatief.

Inruilsubsidie IJmond

In verschillende regio's zijn er al maatregelen genomen om de tweetakt brommer eerder van de weg te krijgen en daarmee geluidsoverlast en luchtvervuiling aan te pakken. Zo start ook de milieudienst IJmond in mei met een subsidieregeling die is bestemd voor de inruil van oude tweetakt brommers/scooters voor een e-scooter. De tweetakt scooter of brommer die wordt ingeruild, moet van vóór 1 januari 2007 zijn en in zodanige staat dat deze nog steeds rijwaardig is. Ook moet de brommer of scooter tenminste 1 jaar in het bezit zijn van de subsidieaanvrager.

Bronnen: Milieudefensie, TrasRadar, Milieudienst IJmond, Flitsservice, Volkskrant