IenM verheugd over uitstel scheepseisen

Ministerie I en M, 12 juni 2014

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is verheugd dat de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten binnenvaartschippers vijf jaar extra de tijd te geven hun schepen aan de internationale eisen op de Rijn te laten voldoen. Van een aantal bepalingen zou de overgangstermijn in 2015 aflopen, waaronder eisen omtrent geluid en elektrische installaties. De meest problematische overgangsbepalingen uit het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) worden uitgesteld tot 2020. De periode tot 2020 zal worden benut om voor deze knelpunten definitieve oplossingen uit te werken.

Voor geluid betreft het de volgende bepalingen:

Hoge kosten

De Nederlandse delegatie, het binnenvaartbedrijfsleven en de Europese Commissie hebben herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de gevolgen van het aflopen van de overgangstermijnen voor de binnenvaartsector. Om bestaande schepen aan de nieuwe regels te laten voldoen moeten schippers vaak hoge kosten maken. Het gaat nogal eens om bedragen die noodlijdende schippers niet of nauwelijks kunnen opbrengen.

Bron:  Ministerie I en M