Kritiek op uitbreiding Lelystad Airport

Gemeente Elbrug, 24 juni 2014

Op maandag 23 juni hebben de bestuurders van de gemeenten Elburg en Oldebroek in de Buitensociëteit in Zwolle een toelichting gekregen van de ‘Alderstafel’ over de ontwikkelingen rond Lelystad Airport. Onder andere dhr. Alders heeft een toelichting gegeven over het huidige voorkeurstraject. Rien Boukema, wethouder van Elburg, wil reageren op deze ontwikkeling: “Als colleges sturen we nu een brief naar de kamerleden die zich morgen in een hoorzitting laten informeren. Wij zijn niet gelukkig met deze ontwikkelingen en hopen met deze brief het debat over het nut van de uitbreiding van Lelystad Airport een positief-kritische bijdrage te leveren.”

Tijdens de bijeenkomst bleken dat er vooral veel vragen waren bij burgers en de verschillende gemeenten over het geluid. Rien Boukema: “Ik vind dat de commissie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat nu de ‘hinderbeleving’ van het geluid is. Duidelijk is dat het een en ander binnen de wettelijke norm blijft. Maar in onze gemeenten verwachten we een verhoging van 6 dB (A) ten opzichte van de huidige situatie. Dat betekent een verdubbeling van de beleving en dat is nogal wat.” Volgens wethouder Harm Westerbroek zijn er nog teveel vragen en onduidelijkheden: “Verschillende luchtvaartmaatschappijen hebben al aangegeven geen trek te hebben in Lelystad Airport. Maar belangrijker is de vraag of het wel zo noodzakelijk is als wordt gesteld door dhr. Alders? De prognoses omtrent de toename van het aantal vliegbewegingen rond Schiphol zijn al fors bijgesteld. Daarnaast maken vliegtuigen nu minder lawaai. Wellicht is er wel veel meer ruimte voordat de grenzen van Schiphol worden bereikt.”

Volgens een artikel in nu.nl is het technisch gezien mogelijk om Schiphol uit te breiden naar meer dan zeshonderdduizend vluchten per jaar, maar dat betekent dat 32.500 extra huishoudens in de omgeving ernstige hinder ondervinden. "Dan wordt niet meer voldaan aan de wettelijke normen", zei Hans Alders tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer volgens nu.nl.

Citaten uit brief aan Kamerleden

Hinderbeleving-gezondheidsscreening.

De vraag is in hoeverre rekening gehouden is met ‘hinderbeleving’. Geluid- en luchtkwaliteit laten zich vertalen in getallen en normen. We weten dat bij de gemeenten Elburg en Oldebroek voldaan wordt aan de geluidnormen die voor het vliegverkeer gelden. In 2012 zijn er in het buitengebied in onze gemeente/omgeving achtergrond geluidmetingen verricht. Gemiddeld was dit niveau 36 dB(A). Met het vliegverkeer zal het niveau toenemen naar 40-42 dB. Dit is een toename van 6 dB(A) wat fors te noemen is. Dit is een ‘getal’ (norm) en geen ‘gevoel’ van geluid en gezondheid. Naast dat er inwoners in het buitengebied wonen, zijn ook recreatiebedrijven in deze gebieden aanwezig waarvan de bezoekers/recreanten naar de ‘stille Veluwe’ komen. Wij zouden graag willen weten of er nog een ‘hinderbelevingsonderzoek of gezondheidseffectscreening’ uitgevoerd gaat worden waarbij de niet-normatieve gezondheids- en hinderaspecten in beeld gebracht gaan worden.

Is Schiphol "vol"?

In hoeverre is de stelling juist dat Schiphol vanwege effecten naar de omgeving ‘vol’ raakt? Door de Vakbond van Vliegeniers (VNV) is aangegeven dat door de verbeterde technieken de vliegtuigen en het vliegen op zich ‘stiller’ is geworden. Hierdoor ontstaat vanuit milieu- en hinderoptiek meer ‘ruimte’ voordat grenzen bereikt zijn. Fysiek is er, en dat werd gisteren tijdens de voorlichting ook onderkend, wél ruimte om meer landingen en starts te kunnen verwerken. Maakt dit én mogelijk de uitbreiding met ‘ Chipshol-gronden’ een uitbreiding van Lelystad Airport wel (zo) noodzakelijk?

De wethouders van Elburg en Oldebroek hopen dat de kamerleden de vragen willen meenemen in de ‘vragenronde’ en het debat.

Bronnen: Elburg, nu.nl