Stop oneerlijke concurrentie en geef Zaventem vleugels

N-VA, 23 december 2013

De luchtvaartsector in België zit in een diepe crisis. Daarom schuift de N-VA een eigen plan naar voor dat vorm wil geven aan een coherent luchtvaartbeleid, om zo ondernemingen, jobs, maar ook de leefbaarheid in de omgeving van de luchthaven te versterken.

Kamerlid en N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts: "De relatie tussen politiek en de luchtvaart verloopt bijzonder moeilijk. Terwijl regeringen in ons omliggende landen het belang van luchtvaart erkennen en daarin investeren, liet de federale regering Zaventem aan haar lot over. Het Sabena-debacle was hier een jammerlijk gevolg van. Als er al wordt ingegrepen is het vaak te laat, te weinig of in de verkeerde richting. Voor een sector die in totaal 40 000 mensen tewerk stelt is dit gebrek aan strategie onaanvaardbaar."

Geluidsnormen misbruikt

Het ontbreken van een coherent luchtvaartbeleid is een pijnpunt waarvan Zaventem het eerste slachtoffer is. N-VA-Kamerlid en luchtvaartspecialist Bert Wollants: “De luchthaven wordt kansen ontnomen doordat vliegroutes en geluidsnormen worden misbruikt om de lasten door te schuiven naar Vlaanderen. Tegelijk komen de lusten onder druk te staan door hoge tarieven, weinig rechtszekerheid en oneerlijke binnenlandse concurrentie. Binnen het Waalse Gewest zijn het vooral de PS en de cdH die verantwoordelijk zijn voor deze oneerlijke concurrentie. Het perverse gevolg is wel dat deze partijen in de federale regering Zaventem de slagkracht ontnemen om de concurrentie aan te gaan.”

Volgens Wollants is deze oneerlijke concurrentie mogelijk doordat luchthavens zoals Charlerloi en Bierset van de Waalse overheid financiële injecties krijgen die gebruikt worden om ‘dumpingtarieven’ te hanteren. “Ook het Europees Hof van Justitie deelt onze stelling: door deze overheidssteun wordt ongeoorloofde staatssteun geleverd aan Charleroi en bijvoorbeeld Ryanair”, aldus het N-VA-Kamerlid.

Visie vanuit eigen sterkte

Tegenover deze versnippering en deze oneerlijke concurrentie pleit de N-VA voor een luchthavenbeleid dat opnieuw zuurstof geeft aan de sector. Wollants: “Wij gaan voor een allesomvattende visie op het luchthavenbeleid. Een visie die het belang van Zaventem erkent maar ook de regionale luchthavens groeimogelijkheden biedt en de scheefgetrokken situatie tussen de luchthavens van Zaventem en Charleroi recht trekt.”

De luchtvaartnota van N-VA vertrekt van concrete actiepunten zoals de toepassing van de Europese tariefverordening op alle luchthavens, de herziening van het samenwerkingsakkoord over Belgocontrol met inbegrip van inspraak door de gewesten en het uitbouwen van een toekomstvisie voor betaalbare en efficiënte luchtverkeersleiding.

Leefbaarheid

Maar de N-VA wenst ook tegemoet te komen aan andere bekommernissen. Een luchthaven bevindt zich in een omgeving, en het is belangrijk dat deze omgeving overtuigd wordt van de meerwaarde van de luchthavensector: jobs, handelsactiviteiten, toerisme enz. Vandaag is dat niet steeds het geval en beschouwen buurtbewoners de aanwezigheid van een luchthaven eerder als een last dan als een lust.

N-VA-Vlaams Parlementslid Tine Eerlingen: “Daarom moet er een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten worden tussen de gewesten en de federale overheid rond de geluidsnormen, de windnormen en de verschillende routes. Kortom een samenwerkingsakkoord dat de bakens uitzet over de leefbaarheid rondom de luchthaven.” Maar leefbaarheid stopt niet aan de start- en landingsbaan. “Ook rond de luchthaven van Zaventem moet de ruimtelijke ordening verbeterd worden, en moet er werk gemaakt worden van een verbeterde mobiliteit”, besluit Eerlingen.

Bron: Dierenpark Amersfoort, via Nieuwsbank. Foto: Opencage, CC-BY-SA