Trillingsmetingen Chinook helikopters

Diverse bronnen, december 2013

In 2014 gaat de gemeente Gilze en Rijen trillingen meten die de Chinook helikopters veroorzaken die vertrekken en landen op vliegbasis Gilze-Rijen. Gilze en Rijen meet zo het effect van het zogenaamde rattle noise, een specifiek laag frequent(e) geluid/trilling voortgebracht door de Chinookhelikopter. Volgens een artikel in De Telegraaf veroorzaakt dit geluid trillingen waardoor bijvoorbeeld servies gaat rinkelen.

Bewoners in de wijken Nerhoven en Atalanta hebben veel klachten over de helikopters, die voor transport worden gebruikt. Sinds vliegbasis Gilze-Rijen is veranderd in een helikopterbasis is het aantal geluidsklachten uit de omgeving sterk toegenomen. Ook het geluid wordt daarom sinds begin 2013 gemeten. Er zijn meetpalen geplaatst bij de locaties Nerhoven, Atalanta en Reeshof. Deze metingen gaan 2 jaar duren.

Wettelijke status

De resultaten van de trillingsmetingen hebben geen wettelijke status. "Maar ze bieden wel grondslag voor het stellen van vragen aan Defensie en onderzoeksbureau TNO", aldus een gemeentewoordvoerder op de website van Omroep Brabant.

Geluid van individuele helicopters

Het ministerie van Defensie laat jaarlijkse geluidsrapportages maken door het Nationaal Lucht- en Ruimtelaboratorium (NLR) om te bepalen of de geluidnormen al dan niet worden overschreden. De rapportages gebruiken de systematiek die door professor C.W. Kosten voor vliegtuiggeluid rond Schiphol is ontwikkeld in de jaren '60 van de vorige eeuw. Ze geven het percentage gehinderde bewoners aan. Het ministerie van Defensie is wettelijk verplicht deze methode te gebruiken.

De rapportages van het NLR geven geen inzicht in de geluidbelasting van individuele helikopters. Provincie Noord-Brabant, gemeente Gilze en Rijen en gemeente Tilburg willen inzicht hebben in de geluidsbelasting bij woningen.

Bronnen: Omroep Brabant, BN de Stem, Gemeente Gilze en Rijen, Sensornet, De Telegraaf