Geluidsisolatieprogramma Rotterdam Airport

Diverse bronnen, 31 januari 2014

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het isolatieprogramma voor woningen binnen de geluidcontouren van Rotterdam The Hague Airport. Deze contouren volgen uit het Wijzigingsbesluit van de Aanwijzing luchtvaartterrein  van 22 september 2010.

De woningen en andere geluidgevoelige gebouwen kunnen in aanmerking komen voor door het Rijk aan te brengen geluidwerende voorzieningen.

Het onderzoek start volgens de website van Rijkswaterstaat in april 2014. Het betreft 23 woningen aan onder andere de Adrianalaan en de Delftweg. In de figuur hieronder is de geluidscontour aangegeven alsmede de globale ligging van de woningen binnen de groene 50 KE contour.

Ligging geluidcontouren en te isoleren woningen (bewerking figuur uit het wijzigingsbesluit door redactie Geluidnieuws).

Aanwijzingsbesluit

De website van de luchthaven meldt dat zoals voor iedere luchthaven in Nederland de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat ook voor Rotterdam The Hague Airport in 2001 een aanwijzing (= exploitatievergunning) afgegeven waarin regels voor het gebruik van een luchthaven zijn vastgelegd. Dit besluit is gewijzigd in 2010.

De geluidszone uit dit besliut is bepalend voor de aard en omvang van de bebouwing in de gebieden rondom de luchthaven. Zo mag in de directe nabijheid van de luchthaven geen 'gevoelige' bebouwing zoals woningen plaatsvinden, waardoor wel veel groen en bijvoorbeeld sportvelden in de directe omgeving van de luchthaven mogelijk worden.

Bronnen: Officiele bekendmakingen, Rijkswaterstaat, Besluit en lijst met woningen, Website Rotterdam The Hague Airport (op dit moment verouderd), Wijzigingsbesluit september 2010.