Herrie goedtreinen wordt aangepakt

Paulus Janssen, 14 januari 2014

Wie in Den Haag iets voor elkaar moet krijgen moet zitvlees hebben. Het kan jaren duren eer goede voorstellen worden opgenomen. Vanmiddag was het zover met mijn voorstel om de gebruiksvergoeding op het spoor te differentiëren op basis van de emissies (met name: geluid) van het spoormaterieel.

Staatssecretaris Mansveld zegde toe om voor de zomer van 2014 met een Algemene maatregel van bestuur te komen die dit regelt. Ik deed mijn suggestie bij de behandeling van het wetsvoorstel SWUNG, in juni 2011. SWUNG staat voor: Samen Werken aan de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid.

Inmiddels ben ik geen milieuwoordvoerder meer, maar commissievoorzitter. Gelukkig was mijn opvolger Henk van Gerven zo vriendelijk om het onderwerp vast te houden, met positief effect. Een doorlooptijd van drie jaar tussen idee en realisatie wetgeving (in dit geval een AMvB) lijkt voor een buitenstaander wellicht tergend lang, maar is voor Haagse begrippen erg snel. T’is maar dat je het weet.

Bron: Blog Paulus Janssen, integraal overgenomen met toestemming.