Aanvulling 2 bij artikel "Geluid motoren op Lekdijk"

Dick van der Gugten, 2 november 2014

Link naar het oorspronkelijke artikel, "Geluid motoren op Lekdijk nader geanalyseerd"

In het oorspronkelijk artikel staat:

“De Omgevingsdienst heeft berekend dat de motoren samen een geluidsbelasting van 44 dB veroorzaken - tenminste als al die motoren voldoen aan de emissie van het Rekenvoorschrift. Als 1% van de motoren 30 dB meer geluid maakt, wordt de bijdrage van de motoren derhalve 54 dB. De totale imissie neemt dan met meer dan 3 dB toe door die ene procent lawaaiige motoren. Dat mag toch niet aanvaardbaar genoemd worden naar mijn mening! Het gaat dan toch echt om veel meer dan een incidentele piek in het geluid!

[…]

De APK voor auto's is onder andere ingevoerd omdat een kleine minderheid van autobezitters zijn personenauto niet goed onderhield. Ik begrijp eigenlijk niet dat dit voor motorrijders anders zou liggen. De grote groep nette rijders moet dan inderdaad lijden onder een kleine minderheid met een lawaaiuitlaat”

Op deze twee stukjes wil ik graag een weerwoord geven.

Lden

Ook een verhoging van 3dB vind ik persoonlijk niet wereldschokkend, op voorlichtingsavonden waarbij de hoogte van verschillende geluidsniveaus hoorbaar wordt gemaakt blijk je zo’n niveauverschil nauwelijks te kunnen waarnemen. pas vanaf 5dB verschil hoor je ook echt duidelijk waarneembaar verschil, en een verschil van 10dB wordt in de praktijk ervaren als een ‘verdubbeling/halvering van het lawaai’.

Maar ik denk vooral dat we voor een probleem als dit helemaal zouden moeten afstappen van een Lden-beoordeling, want juist ALS de bijdrage van die ene procent lawaaipapegaaien voor een vertienvoudiging van het complete motorgeluid zorgt, is het niet representatief meer om dat motorgeluid op basis van een jaargemiddelde, gewogen dosismaat als het Lden te beoordelen.

Als je de gegevens van de berekening bekijkt, dan zie je dat er op een gemiddelde weekeinddag 289 motoren over de dijk reden. Als de 1%-regel van de Yamaharijder inderdaad wordt toegepast, zijn daar dus maar 3 herriemakers bij. Persoonlijk lijkt mij dat een te lage schatting, maar stel dat het er 5 keer zo veel zijn, 15 dus, dan is dat gemiddeld nog maar één herrieschopper per uur (dag- en avondperiode). Naar mijn mening wel degelijk nog steeds een zeer “incidentele piek in het geluid”.

Begrijp me goed, dat geeft inderdaad enorm overlast op het moment dat zo’n gast voorbijkomt, maar het is ook zo’n geïsoleerde piek dat je dat eigenlijk niet in een Lden-beoordeling moet willen ‘vangen’.

Pieken en APK

In plaats van beschouwingen te houden over wel/niet-aanvaardbare verhogingen van het Lden, zou het daarom beter zijn om die paar pieken eruit te halen, en niet de Lekdijk voor motoren af te sluiten en/of een niet-werkzame motoren-APK in te voeren (hierna meer daarover), want daarmee laat je wel heel veel goedwillende motorrrijders lijden onder een heel klein aantal antisociale.

Zal een APK voor motoren dat doel bereiken (de pieken eruit halen)? Ik denk van niet. Degenen die hun uitlaat vervangen hebben voor een herriepijp, weten natuurlijk best dat ze daarmee niet door de keuring gaan komen, en zullen hun motor dus ook niet met die pijp ter keuring aanbieden. Bovendien hebben ze de originele uitlaat heus nog wel in de garage liggen, dat verhoogt namelijk de verkoopwaarde (99% van de motorrijders wil immers geen herriepijp volgens de door jou aangehaalde Yamaharijder). Dus als je ‘op’ moet voor de APK, dan zet je gewoon de originele uitlaat er weer voor een dagje op. Een APK invoeren om van de herrieuitlaten af te komen zal dus de ‘doelgroep’ niet treffen, maar de 99% ‘goede’ motorrijders wel onnodig benadelen. Die moeten kosten gaan maken voor een keuring die geen enkel resultaat zal opleveren. De Minister van IenM heeft daarom in mijn ogen terecht geconcludeerd dat een motoren-APK niet zinvol is.

Wat zou dan wel werken? Ik denk maar één ding: meer (politie)handhaving, gekoppeld aan een betekenisvolle straf. Of het nu 1% of iets meer van de motorrijders is dat zich aan lawaaioverlast schuldig maakt, het is en blijft een heel kleine minderheid die je er met een paar gerichte controles makkelijk uitpikt. Neem ter plekke hun illegale uitlaat in beslag, geef ze daar een boete van 1.000 euro bovenop, en het is heel gauw afgelopen met de ‘pret’.

Dat het Openbaar Ministerie vindt dat dit geen prioriteit heeft, moet echter geen reden zijn om dan maar het overgrote deel van de goedwillende motorrijders de toegang tot vele wegen te ontzeggen en/of hen op kosten te jagen voor een zinloze keuring.

APK voor auto's

Ten slotte nog een opmerking over de invoering van de APK voor auto’s. Het ging niet zomaar om slecht onderhoud van auto’s, het ging om zeer onveilige situaties van veel te gladde banden, totaal versleten remmen, stuurinrichtingen, schokbrekers, en doorgeroeste dragende delen. Levensgevaarlijk voor de berijders en de medeweggebruikers dus. Later is er pas een ‘milieukeuring’ aan toegevoegd. De Europese commissie heeft het invoeren van een APK voor motoren uiteindelijk aan de lidstaten zelf overgelaten omdat ook na herhaaldelijk onderzoek niet aangetoond kon worden dat motorrijders hun voertuigen net zo lieten verslonzen als automobilisten. Motorrijders zijn zich over het algemeen veel meer bewust van de risico’s van slechte banden, remmen, schokbrekers, enz., en laten het dus niet tot een gevaarlijke onderhoudstoestand komen. Ondanks een stevige lobby van garagebedrijven kon er daarom geen onderbouwing gegeven worden van de noodzaak voor een Europees verplichte motoren-APK.