Aanvulling 1 bij artikel "Geluid motoren op Lekdijk"

Erik de Graaff, M+P - raadgevende ingenieurs, 31 oktober 2014

Link naar het oorspronkelijke artikel, "Geluid motoren op Lekdijk nader geanalyseerd"

In officiële berekeningen met het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012 geven motorfietsen geen relevante bijdrage aan de geluidbelasting. Toch staan motorfietsen en bromfietsen al jaren in de top van de geluidhinderenquêtes.

De geluidhinder door motorfietsen is een typisch hotspot probleem. Op bepaalde dagen, op bepaalde locaties is er sprake van geluidhinder door bepaalde motorfietsen: typisch op de eerste lentedag op een kronkelende rivierdijk, net na een bocht, als er een paar hobby racers langs komen. Zodra we gaan middelen over meerdere dagen, meerdere locaties of meerdere voertuigen, dan valt de specifieke hinder rekenkundig weg. Het Reken en Meetvoorschrift Geluid 2012 is bedoeld om de jaargemiddelde geluidbelasting te berekenen van een verkeersstroom bij een gemiddelde snelheid en is niet zonder meer bedoeld en geschikt om de hinder van specifieke voertuigen in specifieke omstandigheden te berekenen.

In het kader van het project Stiller op Weg schreven wij een aantal factbooks, waaronder één over specifieke hinder en handhaving. Een interessante gedachte is om de geluidberekeningen in specifiek hindergevallen uit te breiden met een obstakelcorrectie voor motorfietsen. De specifiek hinder ontstaat immers als de tweewielers accelereren vanuit een krappe bocht of ander obstakel. De verhoogde geluidemissie rond deze punten zou dan in het model ingevoerd kunnen worden.


Effect van uitlaatsysteem en rijgedrag op geluidemissie van een motorfiets. Groen geeft standaard motor weer en rood motor met illegale uitlaat. Links het effect bij normaal rijgedrag, rechts het effect bij agressief rijgedrag. Agressief rijgedrag geeft tot 15 dB meer geluid. Agressief rijgedrag in combinatie meteen illegale uitlaat geeft tot 30 dB meer geluid bron: Factbook Hinder en handhaving, 2012

De technische oorzaak van de geluidhinder door tweewielers is het enorme dynamische bereik van de geluidemissie, dat circa 30 dB groter is dan van de meeste auto’s en vrachtwagens. Dit geldt niet voor de normale motorfietsen met een normaal rijgedrag. Hiervan is de geluidemissie vergelijkbaar met personenauto’s. De combinatie van (illegaal) gemodificeerde uitlaten en (illegaal) “sportief” rijgedrag geeft een 30 dB toename van de maximale geluidemissie. In de praktijk is het slechts een klein percentage van de motorrijders dat de combinatie van deze twee factoren etaleert. Technische oplossingen zouden dus ook hier gezocht kunnen worden: handhaving op originele uitlaten en handhaving van snelheid. Verreweg de grootste groep van motorijders kan dan gewoon zijn pleziertochtje op de Lekdijk vervolgen, zonder dat omwonenden (grote) geluidhinder ondervinden.

 
Lawaaicontrole TT-gangers met wrang bijsmaakje