Positief kritische geluiden infoavond Lelystad over Lelystad Airport

Gemeente Lelystad, 3 juli 2014

De Lelystedelingen die woensdag 2 juli de informatieavond over de ontwikkeling van Lelystad Airport bijwoonden zien deze over het algemeen als een kans op economische groei voor de stad.

Groeiplannen luchthaven

Hans Alders, als voorzitter van de Alderstafel, gaf een toelichting op de groeiplannen voor de luchthaven, zoals ze nu voorliggen in het ontwerp-luchthavenbesluit. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich onlangs uit voor deze plannen. Tot 31 juli ligt het ontwerpbesluit ter inzage en kunnen zogenoemde zienswijzen worden ingediend. De informatieavond in Lelystad was de laatste in een reeks van vier waarin Hans Alders de luchthavenplannen voor Lelystad Airport kwam uitleggen aan de bevolking. Eerder bezocht Hans Alders de steden Zwolle, Dronten en Zeewolde. In het panel dat in Lelystad vragen over de luchthavenontwikkeling beantwoordde, zat namens het college van Lelystad, wethouder Jop Fackeldey.

Geluidsimulaties

Op de informatieavond konden bezoekers kennisnemen van geluidsimulaties. Dit zijn filmanimaties van verschillende locaties in zowel Flevoland als het nabije 'oude land', waarin het geluid wordt weergegeven zoals dat op die plek wordt ervaren als er vliegtuigen op het toekomstige Lelystad Airport landen en opstijgen. Wie de infoavond gemist heeft en ge´nteresseerd is in deze geluidsimulaties kan terecht op de website van de Alderstafel: www.alderstafel.nl. Daar staan 24 filmpjes, die steeds vanaf een andere locatie beeld en geluid van dalende en stijgende vliegtuigen weergeven. Als Lelystadse locatie is gekozen voor een plek in de woonwijk De Landerijen. Deze wijk ligt het dichtst bij het vliegveld.

Vragen

Ook kunnen via de website van de Alderstafel rechtstreeks nog vragen aan de Aldersregie worden gesteld.

Documenten

Alle documenten betreffende het ontwerp-luchthavenbesluit zijn hier ook te vinden,

maar ook op de website Platform Participatienieuw van het ministerie in Infrastructuur en Milieu: www.platformparticipatie.nl.

Brochure

Er is een brochure gemaakt met daarin een samenvatting van de luchthavenplannen en het te doorlopen proces van het Luchthavenbesluit. Een digitale versie van deze brochure staat op de website van de Alderstafel. Een gedrukte is verkrijgbaar in o.a. het Stadhuis Lelystad.

Bron: Gemeente Lelystad