Baten van triple A autobanden in Nederland

ir. Jan Hooghwerff, M+P, 30 juni 2014

Op 26 juni is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bijeenkomst georganiseerd voor stakeholders uit de autobandenwereld. In het Louwman museum in Den Haag werd een studie van TNO en M+P gepresenteerd met de titel ”Potentiele baten van triple A autobanden in Nederland”. Onder het “toeziend oog” van soms wel 100 jaar oude auto’s werd gesproken over de toekomstige autoband. Toekomstig, want triple A banden bestaan nog niet, maar komen zo snel mogelijk als het aan het ministerie ligt. Want banden die een A scoren op alle de drie aspecten van het bandenlabel (rolweerstand, natte grip en geluid) besparen veel geld. De gemiddelde band in Nederland heeft nu een D voor rolweerstand, een C voor natte grip en een B voor geluid. De onderzoekers berekenden maatschappelijke baten van bijna 1 miljard per jaar als alle banden in Nederland worden vervangen door triple A banden. Maar ook de eindgebruiker vaart er wel bij. Alleen al de besparing aan brandstofkosten van een A band ten opzichte van een D band liggen in de ordegrootte van de aanschafprijs van diezelfde band.

 

Figuur 1: Johan Sliggers (beleidsmedewerker van het ministerie van IenM) vat de discussie samen en verdeelt enkele actiepunten.

In een levendige discussie konden vervolgens alle stakeholders (van bandenfabrikanten, en koepelorganisaties tot ANWB, RDW en Rijkswaterstaat) hun visie delen. Al snel werd duidelijk dat alle participanten vóór de toepassing van goede banden zijn en blij zijn met de onderbouwing die het rapport hiervoor geeft. Diverse deelnemers benadrukken dat het label een goede start is, maar slechts drie kenmerken geeft, terwijl er veel meer aspecten aan een band belangrijk zijn. Slijtvastheid en wintereigenschappen werden veel gehoord, maar banden worden door de industrie op wel 30 eigenschappen ontworpen. Een label met 30 aparte beoordelingen is uiteraard niet te overzien voor de consument, dus pleiten diverse stakeholders ook voor een één-getalslabel, waarin een gewogen waardering van de belangrijkste eigenschappen is opgenomen.

 

Figuur 2: Ontwikkeling van de autoband van verleden naar heden. Heeft de toekomstige autoband een AAA label?

  Een goede labelwaarde van de band staat niet op zich. Vaak is er een win-win situatie mogelijk met andere invloedsfactoren. Zo is bijvoorbeeld de juiste bandenspanning van groot belang voor de rolweerstand, veilgheid en slijtvastheid van een band. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor het belang van het wegdek bij de geluidreductie. M+P is dé specialist op dit gebied en lichte toe dat het volle potentieel van stille wegdekken alleen geïncasseerd kan worden als er tegelijkertijd wordt gewerkt aan stille banden. Veel omwonenden zijn blij met de geluidreductie van stille wegdekken, maar klagen vervolgens over jankende vrachtwagenbanden. Dit zijn voorbeelden van (te) luide banden die het effect van stille wegdekken teniet doen.

Alle partijen waren blij met dit initiatief van het ministerie en spraken af dat er vervolg komt op deze eerste bijeenkomst. Gezamenlijk optrekken bij de publieksvoorlichting, kennis delen, opschalen van nationaal naar Europees niveau zijn enkele van de voorgestelde acties. De stakeholders waren enthousiast en u zult zeker nader van ons horen.

Figuur 3: Fictief banden label van de huidige gemiddelde Nederlandse band. De maatschappelijke baten van een verschuiving naar gemiddeld AAA banden zijn een klein 1 miljard euro per jaar.