Bouwwerknemers dragen niet altijd beschermingsmiddelen

Rijksoverheid, 30 juli 2013

Op 665 bouwlocaties is gecontroleerd of werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Bij 315 locaties zijn 383 overtredingen geconstateerd. De Inspectie SZW heeft 93 maal een boete opgemaakt, waarbij 50 maal de boete is opgelegd tegen de werknemer. De actie vond plaats in het najaar van 2012.

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen dat werkzaamheden zo veilig en gezond mogelijk worden uitgevoerd. Aan de werknemers worden dan persoonlijke beschermingsmiddelen als handschoenen, veiligheidsbrillen, veiligheidsschoenen, helmen en knie- en schouderbescherming, beschikbaar gesteld. Tijdens de actie heeft de Inspectie SZW extra gelet of de werkgevers de middelen beschikbaar stellen en of ze toezien dat ze gebruikt worden. Bij de werknemers werd gecontroleerd op het juiste gebruik van de bescherming.

De Inspectie heeft bij ongeveer een kwart van de overtredingen een boete opgemaakt. Voor de overige overtredingen is een waarschuwing gegeven. De meeste overtredingen betroffen niet of onjuist gebruiken van veiligheidshelm, gehoorbescherming en veiligheidsgordel.

Bron: Rijksoverheid