Nachtelijke werkzaamheden A12 Galecopperbrug (Utrecht) uitgesteld door geluidoverlast

Rijkswaterstaat, 25 september 2013

Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke werkzaamheden uitgesteld voor het plaatsen van de damwanden langs de Galecopperbrug op de A12 bij Utrecht. De reden hiervoor is dat - met name in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 september - het intrillen van de damwanden in het talud lastiger bleek dan verwacht. De aannemer moest daardoor zwaarder materieel inzetten en dat heeft extra geluidshinder met zich meegebracht.

Andere werkmethode

Rijkswaterstaat en aannemer Combinatie Galecom hebben diverse klachten ontvangen over de geluidsoverlast. Op dit moment onderzoekt Rijkswaterstaat of en hoe er met minder overlast gewerkt kan worden, bijvoorbeeld door de werkmethode of planning te wijzigen. Oorspronkelijk waren de werkzaamheden 's nachts gepland om hinder op de weg te voorkomen en het werk veilig uit te kunnen voeren. De werkzaamheden die overdag kunnen worden uitgevoerd gaan wel door.

Informatievoorziening omwonenden

De aannemer heeft anderhalve week voor de werkzaamheden de direct omwonenden ge´nformeerd, maar helaas heeft het geluid verder gedragen dan verwacht. Daarom ontvingen op woensdag 25 september omwonenden in een groter gebied een extra informatiebrief met uitleg over de werkzaamheden.

Vervolg

Zodra bekend is hoe het intrillen met minder overlast kan plaatsvinden, worden bewoners opnieuw ge´nformeerd.

Bron: o.a. Rijkswaterstaat